Kom igång som kilowattjägare!

Artikel från ICHB: Energikalkyl och energikartläggning – det är bra redskap för att börja jaga kilowatt där hemma. Lägre energianvändning både minskar klimatavtrycket från ditt boende och trimmar elräkningen. Här är 11 tips för att komma igång som kilowattjägare.

Energikalkyl och energikartläggning – det är bra redskap för att börja jaga kilowatt där hemma. Lägre energianvändning både minskar klimatavtrycket från ditt boende och trimmar elräkningen. Här är 11 tips för att komma igång som kilowattjägare.

I Sverige finns drygt 4,8 miljoner bostäder som tillsammans står för ungefär en tredjedel del av landets energianvändning. Om energin kommer från fossila bränslen bidrar den dessutom till koldioxidutsläpp, som enligt Sveriges klimatmål 2050 ska vara nere på noll.

Vägen till ett fossilfritt samhälle kan tyckas lång, men som i så många andra sammanhang gäller det att ta en sak i taget och gräva där man står. För en småhusägare, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar som vill minska på energikostnader och klimatavtryck, finns mycket att göra – här är en checklista för att komma igång:

1. Börja med att se över husets energideklaration – om den är äldre än 10 år måste den enligt lag förnyas. Vid en energideklaration får fastighetsägaren förslag på olika åtgärder som kan förbättra husets energiprestanda; alltså en bra tipslista att börja med. Energideklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert.

Läs mer om energideklaration på Boverkets hemsida

2. Initiera en diskussion om energianvändningen bland de boende i fastigheten och/eller med familjen. I ett flerbostadshus kan en enkät till hushållen ge svar på hur de upplever inomhusklimatet, var det finns dragiga fönster, kallras från väggar med mera – vilka kan vara husets svaga punkter där det läcker energi? Hemma vid middagsbordet kan man diskutera allt från dyrbara långduschar till standby-läge på apparatur och byte till lågenergilampor.

3. Energimyndighetens kostnadsfria Energikalkyl är en bra hjälp på vägen för att trimma energianvändningen.När du fyllt i uppgifter om bostadsyta, antal personer i hushållet, elektrisk apparatur och annat som påverkar elanvändningen, får du ett antal förslag som kan innebära både ett minskat klimatavtryck och en bantad elräkning.

Gör en Energikalkyl

4. Goda råd är inte alltid dyra – ta gärna hjälp av kommunens kostnadsfria energi- och klimatrådgivning som är kommersiellt oberoende och finansieras av Energimyndigheten. Där kan privatpersoner och fastighetsägare bland annat få tips på olika sätt att sänka energianvändningen, aktuell information om solceller, hur man kan planera smart inför renovering/ombyggnad och information om aktuella stöd och bidrag inom energiområdet.

Hitta en kommunal energi- och klimatrådgivare

5. En energikartläggning ger en ordentlig genomlysning av husets energiprestanda, förslag på olika åtgärder och överblick över dessa påverkar varandra. Bostadsrättsföreningar med energianvändning på över 300 megawattimmar (MWh) per år kan söka bidrag på max 50 000 kr från Energimyndigheten för en kartläggning.

Läs mer om stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

6. Styrelsen i en bostadsrättsförening måste inte göra allt – finns det kunniga och intresserade medlemmar i föreningen som vill jobba med energifrågor? En arbetsgrupp kan ta fram underlag för långsiktiga beslut som bidrar till energioptimering i fastigheten.

7. Hur mycket betalar bostadsrättsföreningen/fastighetsägaren för fastighetsel?Jämför gärna med andra föreningar och fastigheter som är lika stora. Om de ligger lägre – hur har de gått till väga? Erfarenhetsutbyte är gratis och något som alla vinner på.

8. Plocka lågt hängande frukter och – om det inte redan är gjort – installera LED-lampor och närvarostyrning i trapphus och allmänna utrymmen.

9. Hur fungerar värme och ventilation? Ta proffshjälp för driftoptimering och justering av värme- och ventilationssystem. Förutom att det kan spara stora pengar, kan det också medföra ett bättre inomhusklimat.  Med rätt inställda system har en fastighetsägare också ett bra beslutsunderlag den dagen det är dags att investera i exempelvis en ny värmeanläggning.

10. Se över tvättstugan– gammal tvätt- och torkutrustning kan dra onödigt mycket energi. Mer energieffektiv tvätt- och torkutrustning ger en direkt effekt på driftskostnaderna. BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, har tagit fram stöd till upphandling av energieffektiv tvättstuga.

Läs mer om upphandling av energieffektiv tvättstuga

11. Ta hjälp av expertis när det behövs. Energieffektiviseringsföretagen EFF, med cirka anslutna 65 teknikföretag, har matnyttig information om energieffektivisering i bostadsrättsföreningar på sin hemsida.

Energieffektiviseringsföretagen EFF

Text: ICHB, Madeleine Appelgren

EEF

03 apr 2019

Senaste inläggen

01 apr 2020

Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

En jämställd bransch skapar enligt forskningen mer lönsamma företag och ett bättre arbetsklimat. Energi- och installationsbranschen är tyvärr allt annat än jämställd. Mia Elvén är energi- och miljöingenjören som idag är energichef på Futurum Fastigheter i Örebro. Mia är den andra personen ut i vår...

Läs mer
30 mar 2020

Minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg och fastighetsentreprenader

Upphandlingsmyndigheten och Boverket ska tillsammans titta på hållbarhet i hela livscykeln inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling. Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten och...

Läs mer
25 mar 2020

Sänk energikostnader i tomställda lokaler

Stefan Lindsköld är vd och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet...Han tipsar om om åtta steg för att spara energi och ekonomi på ett bra sätt när lokaler står tomställda på grund av corona-viruset. Just nu gapar kontorsplan tomma när hela städers befolkning jobbar hemifrån.

Läs mer