Inspirera grannarna till energibesparingar

Sveriges brf:er kan hjälpa till med att råda bot på klimatförändringarna! EEF utvecklar just nu en plattform som ska få BRF:er att vilja energieffektivisera mer – och samtidigt erbjuda information och hjälp gällande hur de ska gå till väga och vilka leverantörer de kan anlita.

Klimatförändringar, höga elpriser, effektproblematik och ett Europa som är beroende av rysk energi. Sveriges bostadsrättsföreningar kan delta i att råda bot på allt detta, och samtidigt få bättre inomhusmiljö och en mer underhållsfri fastighet. EEF, RISE och Fastighetsägarna Stockholm utvecklar just nu en plattform, Klimatknuffen, som ska få BRF:er att vilja energieffektivisera mer – och samtidigt erbjuda information och hjälp gällande hur de ska gå till väga och vilka trovärdiga leverantörer de kan anlita.

Problemen med klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är inga nyheter. Inte heller den kommande effektproblematiken; det är för trångt i elledningarna för den mängden el Sveriges bostäder och industrier behöver. Samtidigt blir elen dyrare och dyrare, och den kommer troligtvis att fortsätta öka i pris.

Vi kan bygga ut elnätet – men det är dyrt och tar lång tid. Vi i Sverige använder ungefär dubbelt så mycket el per person än många andra länder i Europa. Forskare menar att Sveriges energisystem läcker el, och ca 16% av landets elförbrukning går att frigöra genom energieffektivisering. Att bygga ut elnätet skulle därmed vara som att bygga ut ett badkar som läcker, för att sedan fylla på med mer vatten – istället för att täppa igen hålen. Vi måste istället se över våra system, och täppa igen läckorna genom energieffektivisering.

Bostadsrättsföreningar har en stor potential när det gäller ökad hållbarhet och energieffektivisering i sina fastigheter, men de kan behöva en knuff i rätt riktning för att komma igång. Det behöver bli enklare att veta vad man kan göra och hur man kan göra det – och det behövs en möjlighet att se andra som genomfört liknande åtgärder med gott resultat. Nya grepp måste till för att få fler bostadsrättsföreningar att på bred front genomföra åtgärder för energieffektivisering. Det är både lönsamt, klimatsmart och ger ett bättre inomhusklimat och en mer underhållsfri fastighet.

EEF, RISE och Fastighetsägarna utvecklar just nu en plattform för utbyte av energieffektiviseringserfarenheter mellan bostadsrättsföreningar för att få de att öka takten. Denna plattform har som syfte att få BRF:er att vilja energieffektivisera mer – och samtidigt erbjuda information och hjälp gällande hur de ska gå till väga och vilka trovärdiga leverantörer de kan anlita.

Detta är endast en prototyp, den färdiga sidan lanseras hösten 2022

Målet är att ta fram en samlingsplats där bostadsrättsföreningar ska kunna inspireras av varandra till att genomföra fler åtgärder och på så sätt minska klimatpåverkan! Plattformen består av en interaktiv karta, på vilken det går att se sina egna och andras byggnader och vilka energiåtgärder andra bostadsrättsföreningar har genomfört. På samlingsplatsen kan föreningarna även tipsa varandra om bra leverantörer/förvaltare, som då är verksamma i just deras område. Plattformen går även att använda som ett dokumentationsverktyg och förenklar arbetet med att föra in kommande åtgärder i underhållsplanen – vilket vi vet är ett vinnande koncept för att se till att planerade åtgärder faktiskt genomförs. Plattformen kommer att lanseras hösten 2022.

Energieffektivisering är både lönsamt, klimatsmart samt ger ett bättre inomhusklimat och en mer underhållsfri fastighet. Samtidigt som vi frigör grön el till andra delar av Europa som på så sätt kan minska sitt beroende av rysk energi.

EEF

07 jun 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.