Klimatsmart energirenovering

Beställare av energitjänster (såsom fastighetsägare och BRF:er) har stor potential att bidra till energieffektivare och därmed klimatsmartare val. De har dock behov av kunskap och vägledning för att kunna upphandla hållbart - och behovet finns av ett effektivare sätt att genomföra klimatsmarta upphandlingar.

Beställare av energitjänster (såsom fastighetsägare och BRF:er) har stor potential att bidra till energieffektivare och därmed klimatsmartare val. De har dock behov av kunskap och vägledning för att kunna upphandla hållbart – och behovet finns av ett effektivare sätt att genomföra klimatsmarta upphandlingar. I det här projektet vill därför EEF och Sustainable Innovations skapa en upphandlingscentral för att effektivisera upphandlingsprocessen och hjälpa privata fastighetsägare och BRF:er i sitt klimatarbete.

Projektet leds av EEF och Sustainable Innovations tillsammans med bland annat ICHB och Fastighetsägarna Sverige. Syftet med projektet är att skapa av en nationell virtuell upphandlingscentral som samordnar privata fastighetsägares upphandlingar och bidrar till kunskap om klimatsmart energirenovering.

För att detta ska ske krävs ökad kunskap och samordning i upphandlingar. Projektet skapar en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan införskaffa kunskap och delta i gemensamma upphandlingar som främjar energieffektiva lösningar. Genom samverkan i utvecklingen skapas den juridiska form, sammanslutning av initiala aktörer och affärsmodell som krävs för att plattformen ska kunna drivas vidare efter projektavslut och nå spridning över landet.

För fastighetsägare och byggmaterialindustrin kan det innebära ökad samordning i både upphandling, kravställning kring miljö- och klimatkrav och nya kostnadseffektiva affärsmodeller för att dela miljöinformation med varandra och en ökad kvalité i informationen genom bättre spårbarhet mellan produkter och bedömningar av deras miljöprestanda.

Läs mer om projektet på Sustainable Innovations hemsida.

EEF

04 mar 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.