Klimatklivet gör det svårt att söka bidrag till effektiviseringsprojekt

Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet har 2,8 miljarder kronor tillgängliga för klimatinvesteringar och åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. De gör det dock väldigt svårt att ansöka för just energieffektiviseringsåtgärder.

Klimatklivet är Naturvårdsverkets investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. De har sedan starten 2015 delat ut 9 miljarder kronor. I år är anslaget 2,8 miljarder kronor fördelat på två ansökningsperioder.

Energieffektiviseringsåtgärder står endast för en liten del av det totala antalet beviljade ansökningar inom Klimatklivet. Trots att de till stor del kan hjälpa utsläppsminskningen. Ändå gör Naturvårdsverket det väldigt svårt att ansöka för just energieffektiviseringsåtgärder; för lite klimatnytta, resonerar man.

  • Vem får söka? Stöd kan i praktiken ges till alla (förutom privatpersoner), men det är svårt att få för energieffektiviseringsåtgärder.
  • Vad kan du söka för? Fysiska investeringar med stor klimatnytta.
  • Ansökningsperioder: 3–18 maj 2022 eller 23 augusti–8 september 2022.

Ansökan görs via Länsstyrelsen – läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

EEF

13 maj 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.