”Regeringen presenterade nyligen en skattelättnad för att främja större solcellsanläggningar. Det var ett mycket välkommet besked för bostadsbolag och företag. Nu måste regeringen gå vidare och införa motsvarande skattelättnad för de som äger andelar i förnybar elproduktion. Detta skulle möjliggöra även för lägenhetshushåll att bidra till den nödvändiga energiomställningen.

Sedan två år tillbaka får villaägare som producerar sin egen förnybara el en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för sin överskottsel och den el som används direkt är befriad från energiskatt och moms. Men dessa skatteförmåner gäller bara den som producerar el i anslutning till där den används, såsom solceller på taket. De som investerat i andelsägd förnybar el (där en stor sol- eller vindkraftsanläggning samägs av flera elkonsumenter i kooperativ form) står i dag utanför systemet, vilket därmed utesluter alla hushåll som bor i lägenhet eller inte har lämpligt tak”, skriver debattörerna.

Läs hela debattinlägget här.