IEAs årliga rapport om energieffektivisering

Nyligen publicerade International Energy Agency sin årliga uppdatering: Energy Efficiency Market Report. Rapporten utforskar de senaste trenderna när det gäller energiintensitet, efterfrågan och effektivitetsrelaterade investeringar, innovation, politik och teknik.

Nyligen publicerades International Energy Agency (IEA):s årliga uppdatering om global utveckling inom energieffektivisering, Energy Efficiency Market Report. Rapporten utforskar de senaste trenderna när det gäller energiintensitet, efterfrågan och effektivitetsrelaterade investeringar, innovation, politik och teknik samtidigt som man diskuterar viktiga frågor som beslutsfattare står inför. EEF deltog på presentationen av rapporten och nedan följer några utdrag:

  • Utan energieffektivisering skulle CO2-utsläppen idag vara 30% högre
  • Energieffektiviseringsvinster har halverat den potentiella ökningen av energibehovet i världen de senaste sex åren
  • Globala investeringar i energieffektivisering har ökat med 16% under 2022

I år är höga energiräkningar för konsumenterna och säkerställande av tillförlitlig tillgång till försörjning brådskande politiska och ekonomiska krav för nästan alla regeringar. Som svar på energikrisen prioriterar länderna energieffektivitetsåtgärder, detta på grund av dess förmåga att både uppnå överkomliga priser, försörjningstrygghet och klimatmål.

Medan effektivitetsinvesteringarna har ökat för att nå nya rekordnivåer, hade dock takten i de globala energiintensitetsförbättringarna märkbart avtagit under de senaste fem åren, och nästan avstannat under de första åren av Covid-19. 

Frågan om huruvida 2022 kommer att se en varaktig vändpunkt för energieffektivisering, och vad mer som kan göras, är viktiga teman i årets rapport.

Vi är många där ute som kämpar för långsiktig energieffektivisering, men vi gör det splittrat. Med IEAs rapport i ryggen har vi ytterligare argument för att vi behöver vi samla kraft för att lyfta marknaden, och skapa en varaktig vändpunkt för energieffektivisering – och vi behöver göra det tillsammans! Vill ni vara med och göra verklig skillnad? Vill ni delta i EEFs initiativ Samla KraftLäs mer här!

EEF

13 dec 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.