IEA:s rapport om energieffektivisering

IEA har nyligen publicerat en rapport om energieffektivisering för året 2020, i vilken det framgår att framstegen för energieffektivisering bromsar in.

Den senaste rapporten om läget för energieffektivisering från IEA (International Energy Agency) konstaterar att framstegen för energieffektivisering bromsar in. Förbättringen av energiintensiteten beräknas sjunka till 0,8% (under 2019 förbättrades intensiteten 1,6%). Rapporten vittnar om att det delvis beror på effekterna av Covid-19.
 
”Energy efficiency is the big job machine”, sa IEA:s direktör Dr. Fatih Birol när han presenterade rapporten och menade att med åtgärder för energieffektivisering ökar jobbmöjligheterna – något som sätter fart både på ekonomi och är positivt för klimatet. När åtgärderna uteblir, uteblir jobben och det blir svårt (omöjligt) att uppnå klimatmål. Enligt IEA står energieffektivisering för hela 40 % av åtgärderna som måste genomföras för att nå klimatmålen.

– Det är allvarligt att ökningen energieffektiviseringstakten slår av när åtgärderna behövs för att klara klimatet. Teknik för att energieffektivisera finns, det är bland annat politiken som saknas. Låt oss därför ta chansen nu att både sätta högra fart på energieffektiviseringen och få igång ”the job machine”, menar Lotta Bångens på EEF.

Läs hela rapporten här

EEF

18 dec 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.