Idéer blir till verklighet i Think tank om energieffektivisering

Idéer, erfarenhetsutbyte och diskussioner om energieffektivisering – det är några av ingredienserna i den think tank som startades av EEF förra året. Genom deltagarnas åtaganden ska think tanken bidra till verklig förändring.

Idéer, erfarenhetsutbyte och diskussioner om energieffektivisering – det är några av ingredienserna i den think tank som startades av EEF förra året. Genom deltagarnas åtaganden ska think tanken inte bara fungera som en instans som sätter energieffektivisering högre upp på agendan – utan även bidra till verklig förändring.

Vad kan din organisation förändra för att genomföra fler åtgärder för energieffektivisering? Den frågan ställde vi till deltagarna i EEF:s och EnOff:s think tank – en plats där idéer för verklig förändring får växa fram. Lena Callermo från Energimyndigheten är en av deltagarna och hon uppskattar projektets framfart.

”I Think Tanken kan vi uppnå möte och samförstånd mellan olika aktörer, det blir ett nätverk för idéutbyte där vi tillsammans kan komma på kreativa lösningar. Att byta idéer och erfarenheter mot varandra är viktigt för att komma framåt i utvecklingsarbete!” säger hon.

Lena Callermo, avdelningschef Energimyndigheten

Energimyndigheten har genom Lena Callermo åtagit sig att ta fram en checklista, som visar varför energieffektivisering i slutanvändarledet är viktigt för samhället, fastighetsägare samt hyresgäster och brukare i allmänhet.

Vad är EEF:s och ENOff:s think tank?

EEF och projekt EnOff startade förra året Sveriges första Think tank för energieffektivisering. Där samlas kontinuerligt beslutsfattare på hög nivå från branschorganisationer, myndigheter och regioner för att gemensamt jobba mot att accelerera energieffektiviseringen i Sverige. Syftet med Think tanken är att lyfta energieffektiviseringsfrågan så att fler projekt ska genomföras lokalt i den offentliga sektorn.

Think tanken leds av moderatorn Anders Ekdahl från The Labyrint. Anders betonar hur viktigt det är med tvärsamarbeten för att kunna lyfta upp enskilda idéer och göra verklighet av dom.

”EnOffs ThinkTank är ett enkelt verktyg för att olika personer, allt från specialister i kommunala bostadsbolag till beslutsfattare på myndigheter, ska få fram smarta och motiverande lösningar på genomförbar energieffektivisering. Många av de tankar som kommer fram i diskussionerna hade sannolikt stannat som en enskild persons idé om inte EnOffs ThinkTank etablerats!” säger Ekdahl.

Åtaganden för mer energieffektivisering

Som ett led i att få mer verkstad i arbetet har alla deltagare tilldelats olika åtaganden. Vad kan just deras organisation jobba vidare med för att öka takten i energieffektiviseringsarbetet? Inger Ek, GD på Upphandlingsmyndigheten, har förbundit sig till att försöka tydliggöra möjligheterna med innovationsupphandling. Peter Haglund från Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i sin tur utlovat att sprida kunskap och erfarenheter om energieffektivisering mellan regioner och kommuner.

Installatörsföretagen ska via sin vd, Ola Månsson, medverka till att deras 3600 medlemsföretag inom VVS- och Elbranschen levererar enligt EnOff-modellen. De kommer erbjuda energikartläggningar och genomförande av paket med energieffektiva renoveringsåtgärder i offentlig sektor.

Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län samt Enköpings kommun försöker förbättra dialogen mellan tekniker, ekonomer och politiker samt verkar aktivt för fler upphandlingar enligt EnOff-modellen med början i ett kommande webbinarie. Samtidigt som Mälardalens högskola via vicerektorn Helena Jerregård har tagit på sig att visa och sprida kunskap om mervärden för offentlig sektor. 

Think tanken är ett nätverk för idéutbyte där vi tillsammans kan komma på kreativa lösningar och framförallt, via allas åtaganden, få mer energieffektivisering gjord!

Deltar i Think Tanken gör även representanter från Futurum fastigheter, Örebroporten, Länsgården, Region Uppsala samt Knivsta och Håbo kommun. Läs mer om projekt EnOff här.

Projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar.

EEF

18 maj 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.