Hur tydliggör vi mervärdena av energieffektivisering?

EEF har inom Projekt EnOff tagit fram en förstudie som sammanställer relevanta mervärden av energieffektivisering – med ett särskilt fokus på de typer av energieffektiviseringar som vanligen utförs inom offentlig sektor. Den offentliga sektorn...

Inom Projekt EnOff har Therese Nehler från LiU och Allan Hawas från MdH tagit fram en förstudie som sammanställer relevanta mervärden av energieffektivisering – med ett särskilt fokus på de typer av energieffektiviseringar som vanligen utförs inom offentlig sektor. Den offentliga sektorn har en stor potential att energieffektivisera vid renovering och nybyggnation av exempelvis skolor och förskolor – i och med detta spelar de en viktig roll i arbetet med att öka energieffektiviseringen i Sverige.

Det har visats att energieffektivisering kan ge positiva effekter utöver energibesparing och minskade utgifter, så kallade mervärden. I dagsläget är kunskapen kring hur stora dessa värden kan vara knapphändig och därmed tas det sällan hänsyn till mervärden vid planering av energieffektiviserande projekt och upphandlingar. Det finns enstaka verktyg som visualiserar tänkbara verktyg, men konkreta siffror för mervärden av specifika energieffektiviseringsåtgärder saknas i dagsläget.

Vi har därför tagit fram denna förstudie som syftar till att sammanställa relevanta mervärden av energieffektivisering som beskrivits i litteraturen, med ett särskilt fokus på de typer av energieffektiviseringar och energirelaterade åtgärder som vanligen utförs inom offentlig sektor!

Ladda gärna ner hela rapporten här!

Rapporten är en del i projektet ’Energieffektivisering i offentlig sektor (EnOff)’ som syftar till att öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringsliv i Östra Mellansverige för att se till att mer energieffektivisering sker.

EEF

07 jun 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.