Hur beskriver man nyttan med energieffektivisering i fastigheter?

2022-01-12

Goda initiativ runt om i landet fastnar ofta i politiska beslutsprocesser – detta gäller även energieffektivisering. Samtidigt är en effektivare energianvändning i fastigheter en central del i arbetet för att klara Sveriges klimat- och energimål. Därför har EEF tagit fram 10 tips om hur man kan beskriva framtida projekt för att tydliggöra nyttorna och på så sätt underlätta för beslutsfattare att ge klartecken för energieffektivisering.

Flera kommuner lyfter problemet med att få igenom sina energieffektiviseringsideér i högre instanser. Det kan vara svårt för fastighetschefer, driftschefer och energiexperter att få gehör hos kommunpolitikerna. De vill genomföra energieffektiviseringsprojekt – men får inte loss pengar i tillräcklig omfattning.

Vilket underlag behöver politikerna? Hur ska man formulera sig för att få politikernas uppmärksamhet?

Vad säger politikerna?

Enligt Maria Gardfjell, riksdagsledamot (MP), finns det inget enkelt svar på hur man talar med en politiker.

”Politiker är olika, de speglar befolkningen. Dessutom, i kommuner och regioner är de flesta politiker fritidspolitiker. Det finns politiker med många idéer och visioner – men det finns även de som inte har visioner eller idéer. De flesta har dock inte kunskap om energi och energieffektivisering – så prata inte för krångligt!”

Maria Gardfjell, riksdagsledamot (MP)

Hon nämner också att beslutsunderlagen är avgörande för om beslut ska kunna tas. De måste vara väl underbyggda och formulerade så att politikerna inser vilka beslut de fattar.

Hur når vi fram?

Utöver Gardfjells tips är det även viktigt att koppla till kommunernas specifika mål inom olika politikområden samt att beskriva mervärdet av energieffektivisering. Genom att även jämföra investeringen med den totala besparingen kan man underlätta för politikerna att ta beslut om något som initialt är en dyr åtgärd.

En effektivare energianvändning i fastigheter en central del i arbetet för att klara Sveriges klimat- och energimål. Ta del av alla 10 tips om hur ni kan beskriva framtida projekt för att tydliggöra nyttorna och på så sätt underlätta för beslutsfattare att ge klartecken för energieffektivisering av just era fastigheter.

Hela listan finns att ladda ner kostnadsfritt här!

Dela