Gör om – Gör lätt(-are)

2018-03-13

Enligt traditionell ekonomisk teori, kommer energieffektivisering av sig själv när den blir lönsam. IEA har dock visat att fortfarande om 20 år kommer mer än 2/3 av potentialen inte att vara nyttjad, trots privatekonomisk lönsamhet!  ”Det behövs nya politiska initiativ”, säger de.

Nobelpriset i ekonomi 2017 till Richard H. Thaler satte fokus på att människor inte med automatik beter sig ekonomiskt rationellt. Det är dags att vi riktar oss till de riktiga människorna istället för textboksfiktionerna. Det måste bli lätt(-are) att göra rätt.

Ta hjälp av modern ekonomisk forskning

När vi talar om effektivisering föreslår vi att man byter ut saker. Men den vi talar med känner sig bekväm med det man har och att det fungerar. Varför skall man byta?

Vi tjatar om att förändringen skulle innebära en vinst. Men det vore bättre att visa att det innebär en förlust att INTE göra förändringen. Vi lyssnar mer när det gäller att slippa en förlust!

Produkt- och installationsdesign

Många av de produkter vi omger oss med är formgivna mera för att ha ett estetiskt värde än för att vara funktionella. Det syns på till exempel reglagen för att kontrollera temperatur och luftflöden i våra rum. Försök släcka ljuset i ett sammanträdesrum!

Design kan även gälla installationsprojekt. I Storbritannien ökade acceptansen för vindsisolering när man erbjöd vindsröjning som en extra och kopplad tjänst.

Ordna teknikupphandlingar för design som premierar produkter som är lätt(-are) att hantera.

Man skulle också kunna följa och stödja energideklarationerna så att besparingar upp till en viss nivå (x%) skulle ges skattelindringar. Detta uppmuntrar installationsföretagen till samverkan och gemensamma erbjudanden.

Planerande och handlande

Helt genomförd effektvisering är en lång process – en helhet. Vårt bästa jag planerar, men vårt vardagsjag tar över när tiden går. I Nobelprismotiveringen liknar Vetenskapsakademin det vid hur Odysseus måste bindas vid masten för att inte lockas av Sirenernas sång och segla i kvav.

Thaler har lanserat modellen ”save more tomorrow” där man inriktas på att spara mera, inte nu men vid nästa löneförhöjning. Det borde kunna utvecklas även för energieffektivisering!? Man gör mindre avsättningar till ett energisparkonto som ges förmånligare villkor och kanske skattesubvention som lockelse?

Var köper man en effektivisering?

Energieffektivisering är bedrägligt! Den kan göras med olika kombinationer av produkter och leverantörer från många (ofta små) företag. Tanken på att enskilda individer skall balansera alla aspekter är ”mäktig”. Både användare av energi och leverantörer är i sin vardag fullt upptagna med mycket annat. Vi har ”begränsad bandbredd”. Lösningen är att skapa ökad trygghet så att tankar och oro kan avlastas.

Det behövs kunniga(-re) aktörer – Det måste bli lättare att välja rätt!

Auktorisation

Man bör säkra att leverantörerna har den nödvändiga kunskapen och dokumenterade erfarenheten.

Paketlösningar i byggsats

Byggnadsdeklarationerna bör vara ”instegshjälp” så att man får ett åtgärdsprogram.

Varudeklarationer med spets

Produktspecifikationer skall bli tydligare så att det framgår vilka åtgärder som passar samman.

Exempel: a) Gör paket av motor och varvtalsreglering till motorn eller b) e-handelns sätt att knuffa för andra produkter än den man köpt ”andra kunder har också köpt xxx”

Effektivisering ingår

Företagen borde adressera kundens egentliga problem (som inte alltid är energieffektivisering) och visa hur effektivisering kommer på köpet!

Förutse och förbered kommande åtgärder

Byggnadsåtgärder, med höga ställkostnader, kan motivera att andra genomförs nu istället för att komma tillbaka senare, “Köp 2 betala för 1”

Vita certifikat

I många länder har man ”Energy Efficiency Obligations” för energiföretag som får dem att tänka på effektvisering som alternativ till att bygga ut kapacitet. För distributionsföretagen borde detta vara intressant när de överväger problemen med effekt i bristsituationer. Det påverkar också deras kundrelationer. En amerikansk butiksägare mötte energiföretaget som erbjöd förbättrad belysning med orden: ”Äntligen kommer ni med något positivt istället för bara räkningar”

Gör erbjudandena mera spännande

Många vill få tillgång till förnybar energi i lokal skala. Paketera solceller och andelar i vindkraft med effektiviseringsåtgärder så att den ekonomiska insatsen blir mindre, säkrare och tryggare.

Dra nytta av grannarna

Industrinätverk är ett sätt att nyttja erfarenheter som gjorts av andra i närheten och därmed få större trygghet.

Röj en gräddfil för energieffektivisering

Öka renoveringsgraden och –djupet genom att samla alla goda krafter både i finansiering, stöd och kompetens.

Samhällets alla resurser samlas för att visa att renoveringar för uthållig energianvändning är det mest önskvärda. Ett bättre samarbete mellan myndigheter, finansiärer och utförare skapar en gräddfil för energieffektivisering.

 

Ta nya tag

Det mest slående i debatten om energieffektiviseringar är att potentialen tycks inlåst. Inte därför att möjligheter saknas utan därför att vi väljer att titta åt fel håll.

  1. Tillsätt en ”Samordnare för energieffektivisering” med syfte att samordna och driva på de möjligheter till energieffektivisering som finns
  2. Begär att myndigheterna årligen rapporterar hur deras verksamhet bidrar till omställningen
  3. Byggregler, stöd till investeringar, upphandlingsregler skall ha målet att varje omställningstillfälle utnyttjas
  4. Den auktorisation för företag som säljer energieffektivisering, som EEF nu tar fram, blir ett krav i projekt som får statligt stöd
  5. Fler innovationer inom energieffektivisering triggas igång och utvecklas med stöd av politiken
  6. Styrmedel som utformas baseras på beteendeekonomiska grunder

 

Gör om – Gör lätt(-are)!

 

Hans Nilsson, 2018-03-13

Dela