Uppiggande dagsljus i Sandbackaskolan

Utfört av energiföretaget: Monde Verde AB
Beställare: AcadeMedia

Bakgrund

På Södermalm ligger Sandbacksskolan som inhyser flera av AcadeMedias skolor såsom Vittraskolan och Sjölins gymnasium. Nu till höstterminen så skulle även ProCivitas gymnasium inkvarteras i samma skola. För att rymmas med ProCivitas verksamhet så var AcadeMedia tvungna att bygga om Sandbacksskolan. I samband med ombyggnationen så skulle 20 undervisningslokaler, 10 kontorsrum och även gemensamhetsytor, korridorer och kök få ny Smart LED-belysning. Bland annat så fick Academedia uppiggande dagsljus i Sandbacksskolan då armaturerna avger ett dagsljusliknande vitt ljus som ger ökad energi och ökad koncentrationsförmåga.

Beskrivning av åtgärd

Den gamla belysningen medförde att medelbelysningsstyrkan i undervisningslokalerna var under 500 lux och den nya belysningslösningen designades för ge >500 lux i medelbelysningsstyrka. Som ny belysningslösning i undervisningslokaler installerades en belysningslösning med dagsljusvitt ljus samt närvarostyrning som dimras via vanlig vriddimmer. Där användes SkyPANEL 66 som är en Smart LED-armatur och är en energieffektiv armatur med en effektvitetsfaktor på över 120 lumen per watt. Den ger ett ljusflöde på 4650 lumen och är dimringsbar via DALI eller 10VDC. Det höga ljusflödet gör att antalet armaturer minimeras. I caféet installerades en Smart LED-panel som heter SkyPANEL 66 CTC. Denna armatur kan även fås att ändra färgtemperatur samt dimras med trådlös eller DALI-styrning. I detta fall valdes trådlös styrning i form av en fjärrkontroll som hanteras av skolpersonalen. Armaturerna är endast 12 millimeter tjocka och kan därför monteras med minimalt med utrymme mellan tak och innertak, men den kan också pendlas med integrerade öglor i armaturen. Armaturerna ger också ett mjukt och skönt ljus med ett bländningsvärde (UGR) som är lägre än 19. Armaturerna är fullt dimbara mellan 0-100 % och man valde att sätta in en enkel och funktionell vriddimmer i klassrummet. Den nya belysningen har fått mycket positiva kommentarer från elever och lärare på skolan.

 

Resultat
• Ett ljusare och fräschare klassrum.
• Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.
• Antalet armaturer och total installerad effekt minskade.

• Lärare och elever har blivit positivt överraskade och är nöjda med resultatet.

Miljö- och energibesparing
Genom att använda en smart LED-belysning i klassrummet så beräknas besparingen gentemot den gamla belysningen bli:

• > 70 % lägre installerad effekt.
• > 70 % lägre koldioxidutsläpp.

• > 50 % totalkostnadsbesparingar.

Byggnadstyp

Utbildningslokaler

Adress

Kvarteret Sandbacken, Södermalm, Stockholm.

Åtgärd

Byte av belysning

Skäl till åtgärd

Energibesparing samt förbättra inomhusmiljön

Elbesparing uppmätt

70% lägre installerad effekt
70% lägre koldioxidutsläpp
50% totalkostnadsbesparingar

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.