Postnords energieffektiva brevterminal i Nässjö

Det EEF-auktoriserade företaget EnergiVeritas AB genomförde år 2017 en energikartläggning hos Post Nord i Nässjö som avslöjade en stor besparingspotential. Denna kunde uppnås t.ex. genom att energieffektivisera produktionshallarnas tre stycken luftbehandlingsaggregat. Även förbättring av korsflöde VVX verkningsgrad genom att införa återluftsfunktion (60%) med ny ventilationskanal med spjäll mellan avluft och uteluft,  stängt sommartid och öppet vintertid. Utöver det ersattes remdrivna fläktar med högenergieffektiva EC direktdrivna fläktar med utetemperaturkompenserat tryckreglering för att minska luftflöden på vintern där mindre ‘vädring’ p.g.a. internvärme behovs.

Detta arbete skedde i samverkan med Nordomatic i Jönköping och Bankeryds Plåt & Vent AB

 

Byggnadstyp

Lokalfastighet

Storlek byggnad

<4000kvm

Åtgärd

Energikartläggning, Projektledning och samordning, Ventilation och värmeåtervinning, Värme och varmvatten, Kyla, Styr och övervakning

Beskrivning av åtgärder

Utbyte av remdrivna fläktar till direktdrivna med EC motor, montering av kanaler mellan avluft och uteluft med respektive 0-10 V spjäll för återluft, omprogrammering av styr- och regleringssystem samt driftoptimering av värme- , ventilation- och kylsystem.
Pay-off tid: 13 månader
Avkastning (ROI): 93%

Skäl till åtgärd

Förbättra innomhusmiljön, Energibesparning, Minska klimatpåverkan, Modernisera fastigheten

Kostnad

600 000 kr, exkl. moms

Elbesparing

256 MWh/år, som motsvar 256 000 kr, exkl. moms.

Värmebesparing

489 MWh/år, som motsvar 304 000 kr, exkl. moms.

Uppnåddes utlovad besparing

Ja - över förväntan.

Övriga kommentarer

Bättre inomhusklimat/ komfort samt miljöbesparing med minskning av energianvändningen.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.