Nybyggnad i Mora använder DUR-metoden för att ställa och följa upp energikrav

Som första i landet har Mora kommun valt att kravställa och följa upp energianvändningen på nyproduktioner enligt den nya DUR-metoden. Metoden har visat sig kunna reda ut tidigare problem med energiberäkningar i fastigheter och kan göra detta med god precision. Stig Lundberg är energikonsult på Visem AB och den som utvecklat DUR-metoden, Skanska Sverig AB utförde åtgärden.

DUR-metoden går i korthet ut på att byggherren, i det här fallet Mora kommun håller inne en viss procent av betalningen för bygget tills det har visats att byggentreprenören klarar de energikrav som kommunen har ställt, under en sammanhängande tolvmånadersperiod.

– Vi på Skanska har en vana av att jobba med energikrav, och fokus ligger på att jobba in kraven redan i projekteringen, med en viss marginal. Vi kände oss trygga med vår projektering och våra energiberäkningar, som Skanska Tekniks energispecialister stöttade vår lokala organisation med. Riskhanteringen skedde i själva anbudsarbetet, säger Per Gummås, projektchef Skanska.

Om energikravet inte uppnås får entreprenören möjlighet att på egen bekostnad genomföra åtgärder för att klara energikraven. Entreprenören betalar ett vite, en avgift, till byggherren om det visar sig att energikraven inte har uppfyllts efter ett år. Avgiften betalas under den tid som det tar att uppnå energikraven.

Läs mer om faktiska besparingar och projektet i sin helhet här!

Slutrapporten och bilagor hittar du här.

Byggnadstyp

Vård, sjukhus, serviceboende

Storlek byggnad

2000 - 4000 m2

Åtgärd

Drift och underhållsavtal med energieffektivisering, avtal om energiprestanda

Uppnåddes utlovad besparing

Ja

Hej

Hej