Möjlig årsbesparing på 259 000 kronor för bostadsbolag i Umeå

Bostaden AB är Umeås största aktör på hyresmarknaden och hyr ut både studentbostäder, vanliga hyreslägenheter och lokaler. Umeå Energi genomförde en detaljerad kartläggning av totalt 23 utvalda fastighe­ter hos Bostaden AB fram till 2019. I typfastigheten sker en fördjupad genom­gång med fokus på energianvändning. Inventeringen ger en sammanställning av förbrukningshistorik och möjliga åtgärder för effektivisering. Umeå Energis kartläggning av Bostaden startade 2016 och väntas vara färdig 2019, redan nu finns många konkreta åt­gärdsförslag som kommer att ge betydan­de energibesparingar. Enbart typfastighe­tens kartläggning visar på en möjlig årlig besparing på cirka 420 000 kilowat­timmar och 259 000 kronor. Åtgärderna bygger på detaljerade genomgångar och beräkningar. Alla förslag kräver investe­ringar där den raka “payoff”-tiden varierar mellan 1,9 och 12,3 år.

Byggnadstyp

Flerbostadshus och lokaler

Adress

Östra Kyrkogatan 2, 901 06 Umeå

Åtgärd

Energikartläggning

Skäl till åtgärd

Nuvarande system är uttjänt. Vill förbättra inomhusmiljön, göra en energi- och kostnadsbesparning, minska klimatpåverkan, modernisera fastigheten och minska underhållsbehovet

Beräknad årsbesparing

ca 420 000 kilowat­timmar och 259 000 kronor

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.