Bättre komfort på Mälardalens högskola

LED-belysning och bättre inomhusklimat på Mälardalens högskola

Utfört av energitjänsteföretaget: EnergiVeritas
Kontakt beställare: Rikard Nyhrén, Fastighetschef Hemsö Fastighets AB

Bakgrund

Hemsö Fastighets AB äger och förvaltar lokalerna på Mälardalens Högskola. De uppsatta energiledningsmålen innebar att fastigheten skulle certifieras enligt Green Building. För att få hjälp att nå målet anlitades EnergiVeritas som såg stor besparingspotential. Energianvändningen var hög och det fanns stora möjligheter att bättre utnyttja överskottsvärme från utrustning och människor i lokalerna.

Beskrivning av åtgärder

Energikartläggningen visade att användningen av el, fjärrvärme och fjärrkyla var hög och att det fanns stort behov av driftoptimering och förbättring av inomhusklimatet. Lokalen anpassades till verksamhetsbehoven under vinter och sommar. Genom omprogrammering av SAIA DUC med nya styr- och reglerfunktioner kunde uppvärmning, komfortkyla och ventilation behovsanpassas. Dessutom byttes verksamhetsbelysningen ut till LED-armaturer.

Fastigheten Green Building certifierades 2016.

 

Byggnadstyp

Utbildningsfastighet - högskola

Byggnadsår

2002

Yta

22 360 kvm

Åtgärder genomförda

År 2016

Skäl till åtgärd

Nå Green Building-certifiering

Energianvändning före åtgärder

237 kWh/kvm, år

Energianvändning efter åtgärder

157 kWh/kvm, år

Energibesparing fjärrvärme (procent)

35 %

Energibesparing el (procent)

40 %

Energibesparing fjärrkyla (procent)

22 %

Investeringskostnad

120 000 kr (exkl. belysningsåtgärder)
ca 5 kr/kvm

Byggherre

Hemsö Fastighets AB

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.