Effektivt energiarbete Leksands Knäckebröd

Leksands Knäckebröd sparar 3 miljoner kronor per år genom effektivt energiarbete

Bakgrund

Leksands Knäckebröd producerar 250 000 brödkakor/dygn. Det går åt mycket energi i ugnarna. Redan på 1950-talet installerades första värmeväxlaren för att ta vara på värmen. Industrin har varit självförsörjande på värme sedan dess.

Beskrivning av åtgärder

Leksands Knäckebröd tar vara på värmeflödet. Tryckluft behövs i verksamheten och tillverkas först. Av värmen tillverkas varmvatten till hela bageriet. Sedan värms fastigheten upp och det sista kan ventileras och användas för att tillverka varmluft.

När lokaler byggs ut, görs oftast extra isolering i tak och väggar. Man tänker på att byggnaden ska stå under många år framöver och den extra kostnaden blir ringa i jämförelse med investeringskostnaden.

Verksamhetens processer och anläggningar utvärderas ständigt för att se vilka energieffektiviseringar som går att göra. Många små steg utförs hela tiden, för att ligga i framkant med dagens teknik. När energitänkandet finns med från början blir det inte jobbigt, utan en liten del i processen.

Energieffektivisering och livscykelkostnader tas i beaktande vid köp av ventilationsaggregat, motorer och maskiner. Det gör en mycket stor skillnad för vilken energiförbrukning man har.

Tips för att lyckas

Tänk långsiktigt inför en ny investering: Hur länge ska saken stå och vilken energiförbrukning kommer den ha under tiden? Väg in energieffektivisering och  räkna på livscykelkostnader (LCC). Du får en mycket lönsammare verksamhet i längden jämfört med om du bara väljer baserat på det billigaste alternativet idag.

 

Se inspirationsfilmen för mer information: http://www.energimyndigheten.se/nrp/incitament-for-energieffektivisering/metodstod/inspirationsfilmer-for-energieffektivisering/

 

Byggnadstyp

Industrilokal

Antal anställda

140

Åtgärd

Värmeväxlare på tryckluft
Värmeåtervinning kylvatten
Extraisolering
LED-belysning

Skäl till åtgärd

Lönsamhet
Ligga i framkant med dagens teknik
Göra rätt från början

Energibesparing (kronor)

3 miljoner kr/år

Framgångsfaktor

Långsiktighet, engagemang och snålhet!

Beställare

Leksands Knäckebröd

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.