Effektiv lösning för värme på sågverk

Utfört av energiföretaget: Umeå Energi
Beställare: Martinsons sågverk

Bakgrund

När Martinsons sågverk i Bygdsiljum skulle installera nya torkar för att öka produktionen räckte inte värmeleveransen till. Umeå Energi fick i uppdrag att utföra en utredning av värmesystemet för att hitta möjliga åtgärder. Resultatet blev att virkestorken kunde installeras och att värmepannorna nu går stabilare.

Sågverket har fördubblat sin produktion av sågade trävaror den senaste tioårsperioden och det har ställt allt högre krav på sågverkets värmepannor, som blivit en flaskhals i produktionen. Virkestorkarna är den största förbrukaren av värme och installationen av en ny virkestork skulle leda till ännu större påfrestningar för pannor och värmeledningar.

Beskrivning av åtgärd

De anlitade Umeå Energi för att optimera energiflödena, öka produktionsvolymerna, öka vinsten samt bidra till miljöfördelar. Umeå Energi har i etapp ett och två gett förslag på ny ledningsdragning i pannhus för att säkra kommande installation av ny tork samt genomfört flödes- och temperaturmätningar på de enheter som reglerar temperatur och blandar och distribuerar flöden i systemet i befintliga torkar. Martinsons har genomfört alla åtgärder i etapp ett och två och fått bättre effekt från pannorna, stabilare flödesbild och jämnare driftförhållanden i deras värmesystem.

Byggnadstyp

Industrilokaler

Adress

Burträskvägen 53, Bygdsiljum

Storlek byggnad

>4000 m2

Byggnadsår

1960-2000

Skäl till åtgärder

Lönsamt, nuvarande system uttjänt, energibesparning, modernisera fastigheten.

Åtgärder

Ombyggnation av panncentral, omdimensionering av rörsystem, genomgång av shuntgrupper och strypventiler.

Kostnad för åtgärd (exkl. moms)

500000-1500000

Uppnåddes utlovad besparing

Ja

Positiva erfarenheter

Gett Martinsons en ökad insikt över nuläget och vad de måste fortsatt arbeta med för att förbättra sina produktionsprocesser.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.