HSB brf Skärsätra

Systematiskt energiarbete gav bostadsrättsföreningen HSB Skärsätra HSB Stockholms klimatpris 2017!

Kontaktperson: Egil Överholm, egil.ofverholm@gmail.com

Beskrivning av åtgärder
Enligt underhållsplanen skulle vi se över frånluftsfläktarna 2018. Men redan för två år sedan slutade några fläktar att fungera. Vid bytet av dessa ställde vi krav på energieffektiva fläktar med EC-motorer och reglerutrustning med utetemperaturkompenserad tryckstyrning. Eftersom resultatet blev så bra bytte vi resulterande 43 fläktar i slutet av 2016. I övrigt arbetar vi med underhållsplanen ur ett energieffektiviseringsperspektiv och har en särskild energigrupp i styrelsen.

Positiva erfarenheter
Utöver energi och ekonomisk besparing kommer vi nu att kunna minska effektabonnemangen.

Att göra annorlunda nästa gång
Att samtidigt med fläktbyte sätta in temperaturgivare på frånluften och koppla styrningen till våra DUC:ar (styrutrustning) för att underlätta energioptimering.

Tar emot studiebesök? JA

Byggnadstyp

Flerbostadshus

Storlek

Större än 4000 kvm

Byggnadsår

1960 - 2000

Åtgärd genomförd

2016

Typ av åtgärd

Energieffektiviseringsåtgärder el, styr och övervakning

Skäl till åtgärd

Lönsamhet
Nuvarande system uttjänt
Minska klimatpåverkan
Minska underhållsbehovet
Estetiska skäl
Testa nya lösningar
Passade på i samband med andra åtgärder

Elbesparing (uppmätt)

40 % genomsnittlig besparing av fastighetsel enbart på grund av byte av frånluftfläktar

Byggherre

HSB Brf Skärsätra, Pyrolavägen Lidingö

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.