Avtal om energiprestanda Region Gotland

Region Gotland som satsar på energieffektivisering

Utfört av energitjänsteföretaget: Rejlers Energiprojekt AB
Läs mer om Rejlers Energiprojekt

Drivkraft för att starta projektet

För att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt nå uppsatta miljömål och genomföra förbättringsåtgärder inom både teknik och inomhusmiljö.

Beskrivning av projekt

Ett gemensamhetsprojekt med Region Gotland i syfte att på ett effektivt sätt arbeta för att reducera energianvändningen samtidigt som en god lönsamhet upprätthålls genom hela projektet. Rejlers har analyserat samtliga fastigheter och tagit fram kalkyler för besparing samt kostnad för genomförande. Rejlers ansvarar även för genomförandet gentemot Region Gotland som totalentreprenör och erbjuder därigenom ett genomförande med en hög grad av transparens och öppenhet mellan parterna.

Beskrivning av byggnaden

Omfattar energibesparande åtgärder inom alla regionens olika fastighetstyper, som skolor, förskolor, vårdinrättningar, idrottsanläggningar, och mycket annat.

Total Atemp

420 000 kvm

Antal byggnader

145 st

Beställartyp

Kommun och landsting

Ort

Gotland

Klimatzon

3

Byggnadsår

1940-2000

Genomförandeår

2012-2016

Specifik energianvändning per kvm före åtgärd

185 kWh per kvm

Projekterad energianvändning per kvm efter åtgärd

144 kWh per kvm

Uppmätt energianvändning per kvm efter åtgärd

142 kWh per kvm

Investeringskostnad per kvm

295 kr/kvm

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.