Avtal om energiprestanda Ramnäs Bruk AB

Utfört av energitjänsteföretaget: Mälarenergi AB
Läs mer om Mälarenergi – Energitjänster

Drivkraft för att starta projektet

Behov av underhållsåtgärder i kombination med investeringar i ny produktionsutrustning. Minska miljöpåverkan, ta bort oljeberoende samt förbättra inomhusklimat.

Beskrivning av projekt

Värme:

  • Bortkoppling från oljeeldat närvärmesystem med syftet att göra Ramnäs Bruk självförsörjande genom tillvaratagande av spillvärme från processen.
  • Byte av kulvert för sjövattensystem för effektivare kylning och tillvaratagande av spillvärme från produktionsugnar.
  • Installation av värmepumpar till spillvärmen samt installation av gaspanna som spetsvärme och redundans när processen inte körs.
  • Installation av luftvärmare till vattenburna areotemprar.
  • Elförbrukningen i anläggningen kommer öka genom installation av värmepump men är mer kostnadseffektivt än olja och har mindre miljöpåverkan.

Belysning:

  • Belysningen i produktionshallarna bestod av högtrycksnatrium som ersattes med metallhalogen.
  • Belysning i verkstad byttes till LED belysning utan byte av armaturer.

Övrigt:

  • Installation av ny tryckluftskompressor för minskad elanvändning.
  • Optimering av temperaturer, driftstider, luftflöden etc. i värme- & ventilationssystem.
Bakgrund

Företaget tillverkar och exporterar ankarkätting till offshoreindustrin, en bransch som ställer extremt höga krav på kvalitet och säkerheten till havs.
Ramnäs Bruk grundades 1590 och tillverkning av ankarkättingar startade 1876.

Beskrivning av byggnaden

Industribyggnader i gammal bruksmiljö

Total Atemp

-

Antal byggnader

Kontor och industri

Beställartyp

Industriföretag

Ort

Ramnäs

Klimatzon

3

Byggnadsår

Blandat

Genomförandeår

2014

Status innemiljö före åtgärd

Varierande och ojämnt fördelad temperatur i produktionslokalerna. Gammal och dålig belysning.

Status innemiljö efter åtgärd

Jämn temperatur och bättre fördelning av värmen tack vare fler uppvärmningspunkter. Bra belysning.

Projekterad energianvändning per kvm efter åtgärd

Besparing på 60 % (för uppvärmning, fastighetsel och tryckluft)

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.