Avtal om energiprestanda Mora kommun

Utfört av energitjänsteföretaget: Caverion AB
Läs mer om Caverion

Drivkraft för att starta projektet

”Vi drog igång det hela för att kunna göra så mycket som möjligt under kort tid och utifrån vad vi klarade av ekonomiskt. Skulle vi göra detta i egen regi så skulle detta innebära många upphandlingar och dra ut på tiden. Sen var det eftersatt underhåll och kommunens Klimat & Energiplan som skulle följa kommunala, regionala och globala miljömål. Projektet ska sen säkerställa myndighetskraven gällande luftflöden, temperaturer mm.” – Petter Elfqvist Teknisk förvaltare/Fastighetsingenjör, Projektledare Mora Kommun

Beskrivning av projekt

Projektet i Mora kommun påbörjades med Fas 1 2011 och befann sig under 2016 i både Fas 2 och 3. Detta beror på att omfattningen av det totala beståndet var så stort att beställaren beslutade att dela upp projektet i etapper och årligen plocka in fastigheter i Fas 3.

Åtgärder som genomförts är bl.a. byte till nya ventilationsaggregat med återvinning, konvertering till fjärrvärme och värmepumpar, modernisering av styr och övervakningssystem, underhållsåtgärder som takbyten samt byte till LED-belysning.

Beskrivning av byggnaden

Kommunägda fastigheter

Total Atemp

109 000 kvm

Antal byggnader

71 st

Beställartyp

Kommun

Ort

Mora

Klimatzon

2

Byggnadsår

1913-2010

Genomförandeår

Fas 1: juni 2011 – mars 2012
Fas 2: mars 2012 – mars 2016
Fas 3: April 2014 – mars 2024
Fas 3 tas in i tre etapper där första etappen gick in april 2014

Specifik energianvändning per kvm före åtgärd

Hela projektet 176 kWh per kvm

Projekterad energianvändning per kvm efter åtgärd

Hela projektet 133 kWh per kvm

Uppmätt energianvändning per kvm efter åtgärd

Fas 3, etapp 1 - 165 kWh per kvm (före 219 kWh per kvm)
Uppnådd besparing 25 %
Besparingen avser de fastigheter av beståndet som har gått in i Fas 3: Tre skolor, två industrilokaler samt ett ridhus med mansgårdsbyggnad.

Investeringskostnad energiåtgärd

84 miljoner kronor

Investeringskostnad per kvm

772 kr/kvm

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.