Avtal om energiprestanda Gotlandshem

Utfört av energitjänsteföretaget: Schneider Electric Sverige AB

Drivkraft för att starta projektet

Redan i mitten av 90-talet arbetade Gotlandshem aktivt med att höja komforten och spara energi i sina fastigheter. Problemen var då främst ojämn värme i fastigheterna, stigande energikostnader och företagets oljeberoende. Huvudfokus var att spara värme och att få fram rätt värme. Detta räckte inte, Gotlandshem behövde komma ett steg längre och insåg att det inte gick på egen hand. Genom att samarbeta med Schneider Electric Energy Solutions kunde de ta det helhetsgrepp som behövdes om el, värme, ventilation, vatten och komma framåt i snabbare takt.

“Jag kan aldrig själv få all den bredd och kunskap som Schneider Electric, de samlar effektiva lösningar från olika branscher, till exempel sjukhus, varuhus och industri och flyttar över det till bostäder,” säger Gotlandshems Fastighetschef Göran Palmqvist.

Beskrivning av projekt

Det första projektet tillsammans med Schneider Elecric Energy Solutions drog igång 2002 och gav snabbt konkreta resultat i form av kostnadsbesparingar, minskat antal klagomål och stabil temperatur. Resultaten gjorde det intressant att arbeta vidare med en större del av beståndet och det har sedan 2002 både blivit ett andra och ett tredje projekt. Det tredje projektet, som startade i början av 2009, innebär att hela fastighetsbeståndet innefattas av energisparprojekt. Att energideklarera fastigheterna har även ingått i arbetet och som första SABO-bolag var Gotlandshem klara med alla energideklarationer redan i september 2008.

Beskrivning av byggnaden

Bostäder

Total Atemp

356 000 kvm

Antal byggnader

77 st

Beställartyp

Kommunalt bostadsbolag

Ort

Gotland

Klimatzon

3

Byggnadsår

Blandat

Genomförandeår

2004-2011

Status innemiljö före åtgärd

Ojämna inomhustemperaturer

Status innemiljö efter åtgärd

Jämnare inomhustemperaturer, förbättrad ventilation i flera fastigheter

Specifik energianvändning per kvm före åtgärd

168 kWh/kvm och år

Projekterad energianvändning per kvm efter åtgärd

147 kWh/kvm och år

Uppmätt energianvändning per kvm efter åtgärd

147 kWh/kvm och år

Investeringskostnad energiåtgärd

60,2 miljoner kronor

Investeringskostnad per kvm

164 kr/kvm

Energibesparing under livslängd

50,6 MWh

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.