Goda exempel inspirerar till mer energieffektivisering i industrin

Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt? EEF fortsätter att träffa små och medelstora industriföretag för att..

Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt? EEF fortsätter att träffa små och medelstora industriföretag för att diskutera energieffektivisering.

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har under hösten 2019 genomfört ytterligare tre industrifrukostar tillsammans med Energimyndigheten och med hjälp av länsstyrelser och energikontor runt om i landet. Syftet med träffarna är att inspirera företagen att ta nästa steg mot en mer klimatsmart och kostnadseffektiv produktion, men även att främja samarbeten och utbyten industrierna emellan.

Det bästa med träffen var att man fick ta del av smarta idéer kring enkla sätt att spara energi!” Micael Ljungström, VD Ferrita Sweden AB.

Deltagarna fick bland annat ta del av en topplista på energibesparande åtgärder samt höra vilka finansieringsmöjligheter och ekonomiska stöd för små- och medelstora företag som finns att söka. Vid varje träff presenteras även ett lokalt gott exempel; i Eskilstuna fick vi lära oss om Volvo Construction Equipments energieffektivisering och i Karlstad kom Anva Polytech AB och berättade om de åtta slöserierna och hur allt slöseri påverkar Energinyttjande och Miljö negativt. I Emmaboda fick vi lyssna till Simon Sörensen från Xylem och lära oss kring hur de jobbar med filosofin “Den renaste energin är den som aldrig behöver produceras”. Dessa lokala exempel har visat sig mycket populära och industrierna blir inspirerade av varandras framgångar.

Sveriges industrier använder ca 50 ThW el per år, detta är inte hållbart i en framtid där vi blir mer och mer beroende av el. En nedskärning skulle inte bara minska belastningen på Sveriges elnät utan även ge oss möjlighet att använda vår klimatsnåla el till att ställa om transportsystem och samtidigt exportera mer, för minskad klimatpåverkan globalt. Vi ser att det finns en stor vilja till klimatarbete och energieffektivisering hos Sveriges industrier och kommer därför att fortsätta genomföra industriträffar även under våren för att hjälpa och inspirera fler företag att energieffektivisera.

Vill du veta mer eller är du intresserad av att delta på en liknande träff i din region? Kontakta Annika Marmbrandt, kommunikatör EEF.

EEF

29 jan 2020

Senaste inläggen

25 mar 2020

Sänk energikostnader i tomställda lokaler

Stefan Lindsköld är vd och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet...Han tipsar om om åtta steg för att spara energi och ekonomi på ett bra sätt när lokaler står tomställda på grund av corona-viruset. Just nu gapar kontorsplan tomma när hela städers befolkning jobbar hemifrån.

Läs mer
24 mar 2020

Sätt ren energi i centrum av stimulansplanerna för att motverka Corona-krisen

Coronavirusets påverkan runt om i världen och den resulterande oron på globala marknader dominerar vår uppmärksamhet. När regeringarna svarar på dessa sammanlänkade kriser får de inte glömma en viktig utmaning i vår tid: ren energiövergångar.

Läs mer
18 mar 2020

World Energy Outlook säger energieffektivisering först

World Energy Outlook (WEO) presenterar ett antal scenarier för framtidens energivärld, och deras olika förutsättningar. I WEO 2019 lyfts energieffektivisering återigen fram som den enskilt viktigaste åtgärden för en hållbar utveckling. Mer än någonsin måste beslutsfattare ta en skarp...

Läs mer