Goda exempel inspirerar till mer energieffektivisering i industrin

Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt? EEF fortsätter att träffa små och medelstora industriföretag för att..

Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt? EEF fortsätter att träffa små och medelstora industriföretag för att diskutera energieffektivisering.

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har under hösten 2019 genomfört ytterligare tre industrifrukostar tillsammans med Energimyndigheten och med hjälp av länsstyrelser och energikontor runt om i landet. Syftet med träffarna är att inspirera företagen att ta nästa steg mot en mer klimatsmart och kostnadseffektiv produktion, men även att främja samarbeten och utbyten industrierna emellan.

Det bästa med träffen var att man fick ta del av smarta idéer kring enkla sätt att spara energi!” Micael Ljungström, VD Ferrita Sweden AB.

Deltagarna fick bland annat ta del av en topplista på energibesparande åtgärder samt höra vilka finansieringsmöjligheter och ekonomiska stöd för små- och medelstora företag som finns att söka. Vid varje träff presenteras även ett lokalt gott exempel; i Eskilstuna fick vi lära oss om Volvo Construction Equipments energieffektivisering och i Karlstad kom Anva Polytech AB och berättade om de åtta slöserierna och hur allt slöseri påverkar Energinyttjande och Miljö negativt. I Emmaboda fick vi lyssna till Simon Sörensen från Xylem och lära oss kring hur de jobbar med filosofin “Den renaste energin är den som aldrig behöver produceras”. Dessa lokala exempel har visat sig mycket populära och industrierna blir inspirerade av varandras framgångar.

Sveriges industrier använder ca 50 ThW el per år, detta är inte hållbart i en framtid där vi blir mer och mer beroende av el. En nedskärning skulle inte bara minska belastningen på Sveriges elnät utan även ge oss möjlighet att använda vår klimatsnåla el till att ställa om transportsystem och samtidigt exportera mer, för minskad klimatpåverkan globalt. Vi ser att det finns en stor vilja till klimatarbete och energieffektivisering hos Sveriges industrier och kommer därför att fortsätta genomföra industriträffar även under våren för att hjälpa och inspirera fler företag att energieffektivisera.

Vill du veta mer eller är du intresserad av att delta på en liknande träff i din region? Kontakta Annika Marmbrandt, kommunikatör EEF.

EEF

29 jan 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.