Genomför trygga energideklarationer

Nu har det gått drygt 10 år sedan lagen om energideklarationer infördes, och det är dags för många fastighetsägare att göra om processen. Om ni använder er av EEF-auktoriserade företag för att utföra detta så kan ni få till en tryggare affär och på sikt få bättre inomhusklimat och en lägre elräkning. Energieffektiviseringsföretagen (EEF)..

Använd er av företag som är auktoriserade inom energieffektivisering

Nu har det gått drygt 10 år sedan lagen om energideklarationer infördes, och det är dags för många fastighetsägare att göra om processen. Om ni använder er av EEF-auktoriserade företag för att utföra detta så kan ni få till en tryggare affär och på sikt få bättre inomhusklimat och en lägre elräkning.

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) auktoriserar företag för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter kan levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med kundens bästa för ögonen; auktorisationen skapar trygghet för dig som kund.

– Vi vill sprida ordet om den här auktorisationen som kommer att underlätta för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som beställer energieffektiviserande tjänster och produkter. Förhoppningsvis leder auktorisationen till högre kvalitet på de tjänster som erbjuds och skapar ökad trygghet för beställare att energieffektiviseringsföretaget har rätt kompetens för uppdraget, säger Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Auktorisationen består av en uppförandekod som leverantörerna ska följa, en checklista för att säkerställa att leverantör och beställare har samma bild av arbetet som ska utföras och en redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget. Till auktorisationen finns också en nämnd kopplad som säkerställer kvaliteten i systemet. Om leverantören inte uppfyller kraven i auktorisationen vid ett utfört arbete kan ni som beställare ta hjälp av EEF för att medla, företaget kan även anmälas och kan då bli av med sin auktorisation.

Genom att använda auktoriserade företag kan ni genomföra trygga energibesparingsåtgärder med hjälp av kompetenta leverantörer!

Hitta våra auktoriserade företag här!

EEF

13 dec 2019

Senaste inläggen

13 jan 2020

Installatörer! Möt kundbehovet med klimatsmarta lösningar

Vill ni öka omsättningen eller vinsten på företagets energitjänster och samtidigt få nöjdare kunder? EEF har frågat ett flertal kunder vad de vill ha av sin installatör – svaret blev kostnadseffektiva och klimatsmarta energilösningar. EEF har därför i samarbete med Energimyndigheten..

Läs mer
08 jan 2020

EEF vill se tydligare åtgärder för energieffektivisering i klimatplanen

I dagarna presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan för riksdagen - i den står skrivet att klimatmålen ska få en styrande effekt i alla samhällspolitiska mål. Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen vill genomföra ...

Läs mer
13 dec 2019

Genomför trygga energideklarationer

Nu har det gått drygt 10 år sedan lagen om energideklarationer infördes, och det är dags för många fastighetsägare att göra om processen. Om ni använder er av EEF-auktoriserade företag för att utföra detta så kan ni få till en tryggare affär och på sikt få bättre inomhusklimat och en lägre elräkning. Energieffektiviseringsföretagen (EEF)..

Läs mer