Genomför trygga energideklarationer

Nu har det gått drygt 10 år sedan lagen om energideklarationer infördes, och det är dags för många fastighetsägare att göra om processen. Om ni använder er av EEF-auktoriserade företag för att utföra detta så kan ni få till en tryggare affär och på sikt få bättre inomhusklimat och en lägre elräkning. Energieffektiviseringsföretagen (EEF)..

Använd er av företag som är auktoriserade inom energieffektivisering

Nu har det gått drygt 10 år sedan lagen om energideklarationer infördes, och det är dags för många fastighetsägare att göra om processen. Om ni använder er av EEF-auktoriserade företag för att utföra detta så kan ni få till en tryggare affär och på sikt få bättre inomhusklimat och en lägre elräkning.

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) auktoriserar företag för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter kan levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med kundens bästa för ögonen; auktorisationen skapar trygghet för dig som kund.

– Vi vill sprida ordet om den här auktorisationen som kommer att underlätta för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som beställer energieffektiviserande tjänster och produkter. Förhoppningsvis leder auktorisationen till högre kvalitet på de tjänster som erbjuds och skapar ökad trygghet för beställare att energieffektiviseringsföretaget har rätt kompetens för uppdraget, säger Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Auktorisationen består av en uppförandekod som leverantörerna ska följa, en checklista för att säkerställa att leverantör och beställare har samma bild av arbetet som ska utföras och en redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget. Till auktorisationen finns också en nämnd kopplad som säkerställer kvaliteten i systemet. Om leverantören inte uppfyller kraven i auktorisationen vid ett utfört arbete kan ni som beställare ta hjälp av EEF för att medla, företaget kan även anmälas och kan då bli av med sin auktorisation.

Genom att använda auktoriserade företag kan ni genomföra trygga energibesparingsåtgärder med hjälp av kompetenta leverantörer!

Hitta våra auktoriserade företag här!

EEF

13 dec 2019

Senaste inläggen

20 feb 2020

Nästan hälften av världens BNP omfattas av mål på netto-noll-utsläpp!

Visste du att 49% av världens samlade bruttonationalprodukt omfattas av mål på netto-noll-utsläpp? Det betyder att dessa länder, regioner och städer kommer att satsa på konkreta åtgärder för att nå sina mål. IPCC: s särskilda rapport varnar för att världen redan är 1c...

Läs mer
10 feb 2020

Smartfront förstår hur man energieffektiviserar befintliga flerbostadshus

De blir ett av 30 företag som får pitcha på Sustaintech Venture Day. År 2017 utsåg EEF SmartFront till Årets Framtidsföretag inom energieffektivisering. De vann priset på grund av sin patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter...

Läs mer
03 feb 2020

Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

En jämställd bransch skapar enligt forskningen mer lönsamma företag och ett bättre arbetsklimat. Energi- och installationsbranschen är tyvärr allt annat än jämställd. Simone Kreutzer Wesslund är i grunden civilingenjör och arkitekt men startade för åtta år det egna företaget IG Passivhus...

Läs mer