Klimatsmart energirenovering för privata fastighetsägare

Fastighetsägare och BRFer har stor potential att energieffektivisera sina byggnader, men de behöver ett mer hållbart sätt att upphandla för att kunna uppnå detta. EEF och Sustainable Innovation har tagit fram en ny plattform för att göra detta till verklighet.

Fastighetsägare och BRFer har stor potential att energieffektivisera sina byggnader, men de behöver ett mer hållbart sätt att upphandla för att kunna uppnå detta. EEF och Sustainable Innovation har tagit fram en ny plattform för att göra detta till verklighet: Kvarteret Klimatspararna.

Beställare av energitjänster såsom fastighetsägare och BRFer har stor potential att bidra till energieffektivare och därmed klimatsmartare val. Men dessa beställare har ett behov av kunskap och vägledning för att kunna upphandla hållbart – därför är ett effektivare och enklare sätt att genomföra klimatsmarta upphandlingar en nödvändighet.

EEF driver tillsammans med Sustainable Innovation projektet Klimatsmart energirenovering. Projektet syftar till att ta fram en nationell, digital tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder. Samordnade upphandlingar finns idag främst bara inom offentlig sektor. Genom den nya tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta av fördelarna med upphandlingar som genomförs för flera samtidigt, inom geografiskt avgränsade områden.

För fastighetsägare och byggmaterialindustrin kan det innebära ökad samordning i både upphandling, kravställning kring miljö- och klimatkrav och nya kostnadseffektiva affärsmodeller för att dela miljöinformation med varandra. Det kan även bidra till en ökad kvalité i informationen genom bättre spårbarhet mellan produkter och bedömningar av deras miljöprestanda.

Denna nya upphandlingstjänst testas just nu i Örebro kommun där bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag har möjlighet att delta i en gemensam upphandling av energismart belysning. Genom att fler går samman blir investeringen för byte till energieffektivare belysning och belysningsstyrning lägre och därmed sänker vi tröskeln. 

Målet är att fler energieffektiviseringsåtgärder genomförs i Sverige, till nytta för både energitjänsteleverantörer, fastighetsägare och deras hyresgäster samt klimatet!

EEF

04 jun 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.