Gå inte på tomgång: Hur Volvo förvandlar energiavfall till värde

2012 beslutade Volvo Group och Volvo CE att intensifiera sitt energihanteringsarbete och anslöt sig till WWF's klimatspararavtal. Avtalet inkluderade produktrelaterade aktiviteter samt ett tillverkningsfokus. Anläggningarna utmanades att...

2012 beslutade Volvo Group och Volvo CE att intensifiera sitt energihanteringsarbete och anslöt sig till WWF’s klimatspararavtal. Avtalet inkluderade produktrelaterade aktiviteter samt ett tillverkningsfokus. Anläggningarna utmanades att genomföra energibesparingar motsvarande en minskning med 2% från år till år. För att driva detta energihanteringsarbete implementerades en trestegsstrategi bestående av: 1) Energibesparing, 2) Energieffektivitet och 3) Förnybar energi.

Energibesparing för Volvo CE innebär att eliminera energiavfall. Energibesparing översattes ursprungligen till att minska overksam elanvändning. Våra anläggningar kör normalt inte under helgerna, men de använder fortfarande el. 2012 stod det genomsnittliga viloläget för 28%. Ett mål fastställdes för att anläggningarna skulle uppnå 15%, vilket uppnåddes 2016. Fördelen med tomgångsminskning är att det inte kostar mycket att få på plats, eftersom det mest handlar om att stänga av utrustning.

Johan Wollin, Volvo

Läs hela artikeln här.

EEF

28 okt 2019

Senaste inläggen

29 okt 2019

Marknad för effektreducering

Hur skapar vi en marknad för effektreducering? Vi förklarar kvotpliktssystemet som är ett samhällsekonomiskt styrmedel för effektreducering och energieffektivisering. Systemet sparar samhället fyra gånger så mycket som det kostar att införa och upprätta.

Läs mer
28 okt 2019

Gå inte på tomgång: Hur Volvo förvandlar energiavfall till värde

2012 beslutade Volvo Group och Volvo CE att intensifiera sitt energihanteringsarbete och anslöt sig till WWF's klimatspararavtal. Avtalet inkluderade produktrelaterade aktiviteter samt ett tillverkningsfokus. Anläggningarna utmanades att...

Läs mer
25 okt 2019

Må bra - prestera bättre i energieffektiva byggnader

När man arbetar med energieffektiva byggnader är det viktigt att hålla koll på inomhusklimatet. Det är lätt att sänka luftflöden eller temperaturen för att minska energianvändningen. Hur påverkar detta inomhusklimatet? Välkommen att delta på ett av Svensk Ventilations kostnadsfria seminarierna.

Läs mer