Förslag till reviderade EU-direktiv kräver mer energieffektivisering

”Energieffektivisering först” ska vara den ledande principen inom energipolitiken i EU. Det är även en förutsättning för att nå klimatmål. EEF välkomnar därför det reviderade direktivet med en starkare inriktning på genomförda åtgärder.

”Energieffektivisering först” ska vara den ledande principen inom energipolitiken i EU. Det är även en förutsättning för att nå klimatmålen. Samtidigt kommer varken Sverige eller EU att nå uppsatta mål för energieffektivisering. EEF välkomnar därför det reviderade direktivet (direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD) med en starkare inriktning på genomförda åtgärder.

I förslaget till det reviderade EU-direktivet krävs mer energieffektivisering, det är en positiv nyhet att EU nu kräver detta av medlemsländerna. EEFs viktigaste övergripande synpunkt handlar om att energieffektivisering är en förutsättning för att nå klimatmål; oavsett om den energianvändning som effektiviseras är förnybar eller ej. All energi ska användas effektivt, även den förnybara.

Andra synpunkter vi har gäller följande:

  1. EU vill införa ”renoveringsplaner” istället för ”renoveringsstrategier”. Det är positivt och ett steg närmare en konkret handlingsplan för åtgärder.
  2. De sämsta byggnaderna ska lyftas energimässigt. Det är bra men för snävt tidsintervall, anser EEF. MEN skippa inte kravet utan kräv i stället att en mindre andel av byggnaderna förbättrar sin energiklass. Och det tidigare än föreslagna årtal. Dvs börja tidigare och sätt slutdatum senare. 
  3. Förbättra energideklarationerna så att de gör verklig nytta för fastighetsägare. Se till att byggnadsspecifika åtgärder finns i alla energideklarationer och att de införlivas i fastigheternas underhållsplaner.


Läs hela EEFs remissvar här!

EEF

09 feb 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.