Forskare menar att energisystemet läcker – EEF vet hur man tätar det

Sverige har världens sjunde högsta elanvändning per person, något som har möjliggjorts av våra låga elpriser. Nu skjuter priserna i höjden och EEF hoppas att det kan vara en katalysator för att få Sverige att förstå att vi måste se över våra system - och energieffektivisera.

I dagens DN kan man läsa om elanvändningen i Sverige, hur vi använder ungefär dubbelt så mycket el per person än många andra länder i Europa. Sverige har, enligt DN, världens sjunde högsta elanvändning per person, något som har möjliggjorts av våra låga elpriser. Nu skjuter priserna i höjden och EEF hoppas att det kan vara en katalysator för att få Sverige att förstå att vi måste se över våra system – och energieffektivisera.

I DN nämns rapporten Grön Logik som EEF (tillsammans med Fastighetsägarna SverigeInnovationsföretagenInstallatörsföretagen, Svensk Ventilation och Swedisol) släppte i oktober. Rapporten visar att vi kan spara 53 TWh per år – bara genom energieffektivisering av bebyggelse.

Potentialen är ca 13 TWh el, och 40 TWh värme inom just byggnader. Vi får inte glömma bort vikten – för både samhället och privatekonomin – att även effektivisera användningen av just värme. Förutom att pengar sparas så bidrar effektiviseringen till lägre miljöutsläpp vid förbränning samt bättre inomhusmiljö. Energieffektiviseringsåtgärder i byggnader ger tillexempel både minskat drag samt bättre ventilation och belysning.

Sammantagen potential – för bebyggelse och industrier

Förra året tog forskare vid Chalmers tekniska högskola i Stockholm fram en liknande rapport, som istället visar på energieffektiviseringspotentialen inom industrin. Rapporten visar att industrin kan spara så mycket som 10 TWh el per år.

Slår man samman dessa två rapporter så handlar det om 16% av Sveriges elförbrukning – som vi kan frigöra genom energieffektivisering.

Ser man till den ekonomiska biten så visar rapporten Grön Logik att bara de energieffektiviserande insatserna i bebyggelse innebär en samhällsekonomisk vinst på 866 miljarder kronor fram till år 2045.

Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet.

Vi kan inte blunda för detta.

Läs hela DN-artikeln här

Ladda ner rapporten Grön logik här!

EEF

20 dec 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.