Velco

Velco är ett företag med mångårig erfarenhet inom energieffektivisering VVS, ventilation och komfort-kyla.

Vi arbetar för att sänka er energikonsumtion genom att lokalisera problem och “energibovar” i era anläggningar och lösa dem.

Energitjänster – Inventering, projektledning, driftoptimering

Velco inventerar de tekniska installationerna inom fastigheten och tar fram åtgärdsförslag – ofta i samråd med kunden. Med detta som underlag kan beslut tas för framtida investeringar som ger minskad energiförbrukning. Velco kan de nuvarande och kommande regelverken, förordningarna och klimatmålen.

velco.se
Vi är verksamma i:

Östergötlands län, Västra Götalands län, Hallands län