Värmex

Vi har tekniska specialister inom VVS och energieffektivisering.

Vi utför renodlade energisparprojekt men framförallt har vi alltid effektiv energianvändning i tanken när vi projekterar och utför utredningar.

Att använda energi på ett effektivt sätt är idag en nödvändighet ur alla synvinklar. Det är av största vikt att jobba för så liten klimatpåverkan som möjligt. Dessutom ger en energibesparing en sänkning av fastighetens löpande kostnader.

Att anlita oss för energieffektivisering ska ses som en investering som på sikt kommer spara både pengar och klimatpåverkan för kunden.

Välkommen att kontakta oss!

Tel: 08-448 71 90
[email protected]

varmex.se
Vi är verksamma i:

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län