Umeå Energi Energitjänster

Umeå Energi effektiviserar energianvändningen – både vår egen och våra kunders

Vårt miljömål är högt, vi strävar mot att bli helt klimatneutrala. Med det menas att vi inte ska ge upphov till något nettoutsläpp av växthusgaser. Vi bedriver forskning inom områden, exempelvis alger som kan utvecklas till biodrivmedel. Läs mer på vår webbsida om hållbarhetsarbetet.

Ambitionen vi har, är att främja och driva på energieffektivisering i Västerbotten och även fungera som ett nav mellan entreprenör och fastighetsägare.

Vi förstår energisystemen, från produktionen av energin, leveransen till fastigheten – ända fram till kundens inomhusklimat. Vi effektiviserar kontinuerligt vår produktion och vår egen användning av energi. Så oavsett om du har egen driftorganisation eller inte så tillför våra energiingenjörer värdefull kunskap och erfarenhet.

Genom våra energitjänster hjälper vi även våra kunder att använda mindre energi.

Vi sätter samman experter med olika kompetenser som samverkar i allt från förstudier och planering till projektering, projektledning och införande av föreslagna åtgärder.

Energistatus

En Energistatus är det första steget mot en effektiv energianvändning för din fastighet. Genom kontinuerlig koll på din energiförbrukning försäkrar du dig om att fastighetsdriften är optimal. Med Energistatus får du en analys av fastighetens uttagsmönster de senaste tre åren samt förslag på förbättringar. Historiken tillsammans med vårt besök ger oss ett bra underlag för att hitta åtgärder som kan spara både pengar och miljö.

Energianalys

Energianalysen ger en god överblick över var det finns både energi och pengar att spara. I det här paketet ingår en Energistatus. Vi skräddarsyr energianalysen utifrån dina behov och du kan välja en eller flera; ventilation, värmesystem, klimatskal och elsystem. Vi lämnar ett beslutsunderlag med konkreta förslag på lämpliga och lönsamma förbättringsåtgärder som gör det enkelt att genomföra nödvändiga åtgärder.

Energikartläggning i små och medelstora företag

Genom en energikartläggning får ni svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används i företaget och hur energin fördelas i verksamheten. Med energikartläggning som grund ges möjlighet att arbeta strategiskt med den egna energianvändningen.

Det kan göra att företaget både minskar sina kostnader, förbättrar arbetsmiljön för de anställda och påverkar miljön mindre. Det är en bra start för att arbeta vidare systematiskt och strukturerat med sin energianvändning. Energimyndigheten erbjuder stöd till små och medelstora företag.

Energikartläggning för stora företag

En omfattande genomgång av fastighetens samtliga energisystem. Vi börjar med att ta fram information om företaget och dess energisystem, vi kommer överens om hur arbetet ska genomföras och allt sammanställs i den övergripande beskrivningen. Beskrivningen och den detaljerade energikartläggningen ger tillsammans en representativ bild av ditt företags totala energianvändning. Energikartläggningens genomförs enligt SS EN 16247.

 

Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsföretag som tillhandahåller framtidssäkrade nät för el och bredband, helt förnybar el från sol, vind och norrländskt vatten samt driftsäker och bekväm fjärrvärme och fjärrkyla. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 390 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

umeaenergi.se

Kontaktpersoner