TTM Energiprodukter AB

TTMs undertrycksavgasare NoXygen® avlägsnar och håller skadliga gaser borta från ditt värme- och kylsystem. Om systemvätskan innehåller gaser medför det problem i form av korrosion, ljudproblem, energiförluster, luftning av radiatorer, nedsatt funktion i systemet, nedbrytning av köldbärarvätskor, ökade underhållskostnader mm.

TTM NoXygen® håller systemet fritt från aggressiva gaser, förebygger och förhindrar gasrelaterade problem som annars medför att systemvätskans förmåga att hämta och avge energi försämras.

TTM Energiprodukter är efter 50 år Sveriges ledande leverantör av prefabricerade Shuntgrupper och vätskebehandlingsutrustning inom VVS- och Fastighetsbranschen

Vi drivs av att förse våra kunder med lösningar som förenklar tillvaron och ger effektiva flöden med en säker, långsiktig funktion och bra totalekonomi.

ww.ttmenergi.se

Kontaktpersoner

Energitjänster vi utför

Vi är verksamma i alla län.