Swedisol

Välkommen till branschorganisationen Swedisol

Vi verkar för energieffektiva byggnader i Sverige.
Våra medlemmar tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull.

En väl isolerad byggnad är grunden för minskad energianvändning. För att kunna göra detta utan att ge avkall på komforten måste vi se till att klimatskalet håller en hög standard. Om vi gör saker i rätt ordning så blir energianvändning i våra hus mer ekonomisk och därmed också en mindre belastning för miljön.

Läs mer om energieffektiv isolering och vilka företag som är medlemmar i Swedisol!

swedisol.se

Vi vänder oss till

    Inga målgrupper har lagts till ännu

Energitjänster vi utför

    Inga energitjänster har lagts till ännu