Svenska Solskyddsförbundet

Svenska Solskyddsförbundet solskyddsbranschens egen branschorganisation. För att förstå solskyddens bidrag till energibesparingar behöver man titta på en byggnads energibalans, d.v.s. inte bara hur mycket energi som förbrukas, utan även hur mycket som går till spillo och hur mycket som tillförs. En dynamisk solavskärmning bidrar till energieffektivisering och besparingar året runt genom; Mindre aktiv kyla, mindre värmeförluster, mindre artificiell belysning. Dessutom mer dagsljus, mer värmevinster, mer optimeringsmöjligheter.

www.solskyddsforbundet.se

Kontaktpersoner

Energitjänster vi utför

Vi är verksamma i alla län.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.