Strive Energy

Strive står för att hela tiden sträva efter bättre lösningar för både kund och miljö. Att aldrig stå stilla och nöja sig utan att våga utmana det självklara och utveckla nya banbrytande tekniker och affärskoncept. Denna strävan finns i varje liten del hos oss. Från våra leverantörsavtal till varje medarbetare inom vår och våra samarbetspartners organisationer.

Vi är återförsäljare av stirlingmotorer, laddstolpar och solceller. Inom samtliga områden vi arbetar inom kan man följa sin energiförbrukning för att effektivisera sin energi vilket leder till minskad förbrukning och bättre miljö.

Visionen är att skapa och distribuera nya effektiva energilösningar hållbara för människa och planet.

Stirlingmotor för el- & värmeförbrukning

Vi är nordiska distributörer till Inresol och deras revolutionerande produkt. Inresol har utvecklat denna produkt i 19 år och vid årsskiftet lanserades den ut på marknaden där intresset är otroligt stort från alla kontinenter! Vad deras stirlingmotor gör är att den kan generera både el och värme off-grid, vilket menas med att du kan koppla bort dig från elnätet och bli helt självförsörjande. Motorn kan driva allt från den vanliga villan till de största fastigheter, företag och industrier genom att seriekoppla antal motorer efter behov. Stirlingmotorn drivs av förnybara bränslen såsom pellets, flis, biogas m.m.

 

 

www.striveenergy.se

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i:

Stockholms län, Västmanlands län, Uppsala län, Södermanlands län