Studio Humanitas AB

Studio Humanitas AB tillhandahåller rådgivning till beställare inom fastighetsbranschen. Vi arbetar utifrån en värdegrund som utgår från en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling enligt FN:s och Sveriges globala mål 2030. Vi hjälper företag och organisationer att formulera sina egna mål för hållbarhet och att dels förankra dem i affärsplanen och dels i hur man väljer, använder och utvecklar sina lokaler och byggnader i förhållande till den egna organisationens övergripande mål.

Jag har arbetat med en mångfald av projekt som arkitekt – främst inom kulturarvssektorn – men även som projektledare och processledare, som lärare och biträdande professor inom arkitektur och restaureringskonst, som kultursarvsexpert i Sverige och internationellt samt som rådgivare inom fastighetsutveckling. Min huvudbeställare är för närvarande Statens Fastighetsverk. Det råder brist på rådgivare till byggbranschens beställare som har en hållbar samhällsutveckling som övergripande mål – och som kan höja beställares medvetenhet om detta perspektiv. I min bok ”Architectura humanitas – Och konsten att bygga en badbrygga” (2016) och i mina föreläsningar diskuterar jag dessa frågeställningar och presenterar modeller för hur det praktiskt kan genomföras. Jag vill betona vikten av att implementera dessa frågor i byggprojektens tidiga, strategiska skeden

Dick Sandberg, arkitekt SAR/MSA

www.studiohumanitas.se

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i:

Stockholms län, Östergötlands län, Södermanlands län, Uppsala län