SkorstensFolket Sverige AB

SkorstensFolket Sverige AB har den nordiska agenturen för VentilFlex® och FuranFlex® – originalprodukterna för relining av ventilationskanaler. Vi samarbetar med mer än 40 företag som är certifierade att installera VentilFlex® och FuranFlex®.

Privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och allmännyttan hör till de slutkunder som beställer installation av VentilFlex® och FuranFlex®. Totalt har mer än 300 000 meter VentilFlex® och FuranFlex® installerats i svenska fastigheter.

Relining av ventilationskanalerna

Relining minskar fastighetens energianvändning och ger bättre luftkvalitet för de som vistas i byggnaden. Eldriften för fläktar minskar och fastigheten blir mer energismart. VentilFlex® och FuranFlex® installeras i de befintliga ventilationskanalerna som blir fullständigt täta. Resultatet är jämförbart med installation av nya ventilationskanaler. Skillnaden är att ingreppet i fastigheten och de boendes vardag är betydligt mindre – och att totalkostnaden är avsevärt lägre.

skorstensfolket.nu

Kontaktpersoner

Energitjänster vi utför

Vi är verksamma i:

Västra Götalands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Värmlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Stockholms län, Skåne län, Norrbottens län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Jämtlands län, Hallands län, Gävleborgs län, Gotlands län, Dalarnas län, Blekinge län

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.