Scandinavian Purchasing Group

Scandinavian Purchasing Group (SPG) är ett konsultbolag helt specialiserat på utveckla inköps- och logistikfunktionen hos företag och organisationer.
Vi ska med vår affärsexpertis, erfarenhet och stora energi bidra till att du som vår uppdragsgivare kan göra skillnad inom svenskt och nordiskt näringsliv.

Ett upphandlingsprojekt är en tydligt avgränsad aktivitet som börjar med utveckling av förfrågningsunderlag och slutar med att teckna avtal. Ibland föregås det hela av en pre kvalificering.

Anledningar till att vi ofta genomför stora upphandlingar är att kunden :

  • saknar kännedom om produkten, tjänsten eller branschen.
  • helt enkelt resursbrist i det egna företaget vid tillfället upphandlingen ska ske.
  • vill prova elektronisk upphandling (eSourcing ibland även inkluderande eAuktions), vilket vi gärna genomför för enstaka uppdrag, per projekt eller efter önskad omfattning.

Våra konsulter har renodlad kompetens från upphandlingar i alla möjliga branscher och sammanhang. Deras seniora status garanterar en lång och värdefull erfarenhet. Det skiljer sig trots allt en del att köpa keramiskt material till byggprojekt mot att köpa tjänster från ett callcenter. Vi har stor respekt för det, och vi väljer omsorgsfullt en konsult som passar till upphandlingen.

GENOMFÖRDA EPC-UPPHANDLINGAR
Östra Göinge kommun (2013)
Bostads AB Klockaren (2013)
Leksandsbostäder AB (2013)
Leksands kommun (2013)
Älvsbyns kommun (2012)
Älvsbyns fastigheter AB (2012)
Kalmar kommun (2011)
Mora kommun (2011)
Morastrand AB (2011)

http://www.purchasing.se/

Vi vänder oss till

    Inga målgrupper har lagts till ännu

Energitjänster vi utför

    Inga energitjänster har lagts till ännu