Rejlers Energiprojekt

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur.

Vi sätter samman konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genomföra projekt, allt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.Kompetenser samordnas inom olika teknikområden för att lösa större och mer komplexa uppdrag, samtidigt som arbetet bidrar till långsiktigt hållbara miljöer och samhällen. Miljötänkande är en integrerad och naturlig del i vårt erbjudande. Vi hjälper kunden att öka energi effektiviteten och minska miljöbelastningen.

Energieffektivisering. I takt med att kostnader och miljökrav ökar, desto viktigare blir det att hushålla med vår energi. Vi kan hjälpa dig att skära ned energikostnader med 5-10% utan några investeringar.

Vi kan även om ni redan gjort vissa energibesparande åtgärder gå in och effektivisera ännu mer.

Läs mer om Rejlers energitjänster här

 

Rejlers är ett av de företag som skrivit under den europeiska uppförandekoden för energitjänsten Avtal om energiprestanda, som ska öka transparensen på marknaden och leda till fler energibesparingsåtgärder.

www.rejlers.com

Kontaktpersoner

Victor Jidell

victor.jidell@rejlers.se
Vi är verksamma i:

Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Värmlands län, Uppsala län, Stockholms län, Skåne län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Hallands län, Gävleborgs län, Gotlands län, Dalarnas län, Blekinge län

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.