Priva Lab för innovation

Priva Lab för innovation (Lin) utvecklar vi innovativ fastighetsautomationsteknik och programvara vilka leder till bättre, mer hälsosamma fastigheter och smartare metoder för energianvändning.

Lösningarna inkluderar ecoBuilding som är ett molnbaserat strategiskt skikt implementerat ovanpå det befintliga fastighetsautomationssystemet. Med hjälp av en digital tvilling och AI-teknik görs en prognos av hur mycket energi som behövs för att nå önskade klimatförhållanden. ecoBuilding använder data från en rad källor så som väderprognos, termisk tröghet och lagring, fastighetens användning och kan maximerar utnyttjande av förnybar energi genom att ta också hänsyn till flexibla priser. Detta sparar pengar och energi och minskar utsläpp av koldioxid.

ecoBuilding implementeras i fastigheter oberoende av installerat fastighetautomationssystem och levereras med service och support tillsammans med en lokal ecoBuilding partner.

I Norden har lösningen hittills installerats i ett 10-tal fastigheter i Danmark och i en skola i Sverige, Igelsta Skolan, vilket har lett till mycket goda resultat.

www.privalabforinnovation.com

Kontaktpersoner

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.