Priva Energy Solutions

Priva Energy Solutions utvecklar och levererar molnbaserade lösningar för att optimera driftekonomi, komfort och energianvändning i fastigheter. Lösningen, Priva Energy Optimizer, är uppbyggd med självlärande rutiner och algoritmer. En produktiv arbetsmiljö eller behagligt klimat hemma kan därmed kombineras med minskade kostnader och minskad klimatpåverkan.

Priva´s system kan användas med de flesta fastighetautomationssystem på marknaden utan att kunden känner att han/hon avsäger sig kontroll av sin egen anläggning. Med Priva´s lösning finns alltid möjlighet att antigen automatiskt optimera driften eller att ta tillbaka kontrollen och låta den normala fastighetsautomationen styra. Priva Energy Optimizer levereras med service och support. Därmed har kunden tillgång till en långsiktig lösning som tar hänsyn till både förändringar i anläggningen och kundens behov.

Priva Energy Optimizer är implementerade i många fastigheter i Nederländerna och visar mycket bra resultat vad det gäller energibesparing samtidigt som komforten säkerställts åt slutkunden. De första projekten i Sverige och Danmark är påbörjade.

priva.com

Kontaktpersoner

Energitjänster vi utför