Pipe-Mark

Pipe-Mark åtar sig att utföra:

  • Rör- och ventilmärkning inom VVS-anläggningar för medicinska gaser, med mera.
  • Injustering av kyla, värme och varmvattencirkulation.
  • Upprättande av drift- och underhållsinstruktioner för att i huvudsak följa alla krav och normer (ex VVS-AMA, BBR) i både pappersformat samt digitalt.

Vi är mycket flexibla och kan leverera DU-instruktioner enligt olika ställda specialkrav.

Kontaktuppgifter:
[email protected]

Adresser

Stockholms län

Västbergavägen 25 3tr, 126 30 HÄGERSTEN

Även verksamma i:

Uppsala län