Pipe-Mark

Pipe-Mark åtar sig att utföra:

  • Rör- och ventilmärkning inom VVS-anläggningar för medicinska gaser, med mera.
  • Injustering av kyla, värme och varmvattencirkulation.
  • Upprättande av drift- och underhållsinstruktioner för att i huvudsak följa alla krav och normer (ex VVS-AMA, BBR) i både pappersformat samt digitalt.

Vi är mycket flexibla och kan leverera DU-instruktioner enligt olika ställda specialkrav.

Kontaktuppgifter:
[email protected]

pipemark.se

Energitjänster vi utför

Vi är verksamma i:

Stockholms län, Uppsala län