Öresundskraft Energi & Fastighet

I vissa lägen är det bra att anlita en mångsysslare. Som när du vill ta ett brett grepp över företagets energianvändning.

Tack vare Öresundskrafts överblick och kompetens inom flera områden – fjärrvärme, gas, el, solenergi och fjärrkyla – kan vi se kombinationer och hitta lösningar som få andra gör.

Vi har specialistkompetens inom solceller. Energiingenjörer som utbildar, vägleder, projekterar och besiktar solcellsanläggningar. Vi utför totalentreprenader på installationer för alla typer av fastigheter.

Genom att till exempel mäta energianvändning, optimera tekniken, granska dina avtal och regelbundet ge dig översyn och återkoppling får du maximal energi- och miljöeffekt. Sparpotentialen är upp till 20 procent.

Tveka inte. Kontakta oss!

Öresundskraft.se