Norrenergi Energioptimering

Drift och underhåll av fjärrvärmecentraler (årlig rondering plus akutbesök ingår i olika nivåer). Skapar trygghet för kunden. Smart styrning av fjärrvärmecentraler. Kunden får kunskap om sin inomhustemperatur samt sparar energi. Driftgenomgång. Vi går igenom värmecentralen och hur den fungerar med kund. För de kunden som vill ha kontroll själva eller bara nyfikna. Utbyte av fjärrvärmecentral. Vi hjälper kunden att byta sin gamla fjärrvärmecentral.

www.norrenergi.se

Kontaktpersoner

Energitjänster vi utför