Nordic Energy Audit AB

Företaget är en avknoppning från Linköpings Universitet, avd Energisystem, där forskningsresultat i form av en programvara (NEAD) är en del. Konsulting och Utbildning som är kompetenskrävande för energi-frågor inom industri.

Spetskompetens inom industriell energieffektivisering – vi kan tala om \”vad\” man behöver göra. Produkten NEAD® strukturerar och förenklar datahanteringen samt erbjuder en kvalitetssäkrad åtgärdsdatabas innehållande ca 6000 energibesparingsåtgärder – energieffektivisering kan inte bli enklare. NEAD® är en webbaserad energiledningsplattform – Energiredovisningsmöjligheter – Kunskapsdatabas – Utbildningsmöjligheter – Investeringsbedömning – Energiprognos

www.nordicenergyaudit.se

Kontaktpersoner

Vi vänder oss till

Vi är verksamma i alla län.