Kraftringen Energi AB – Energitjänster

Energi- och miljöfrågor blir alltmer centrala för företag och att vara miljömedveten är inte längre bara en ideologisk fråga. För många företag handlar det om konkurrensfördelar och ekonomi och där kan våra energilösningar bli en viktig pusselbit genom att bidra till att förenkla vardagen, minska miljöutsläppen och framförallt öka driftnettot i din anläggning.

Vi kan hjälpa er med att lyckas uppnå de mål ni har inom energi- och miljöområdet.

Kontaktperson:

Magnus Jeppsson

 

Kraftringen är ett av de företag som skrivit under den europeiska uppförandekoden för energitjänsten Avtal om energiprestanda, som ska öka transparensen på marknaden och leda till fler energibesparingsåtgärder.

kraftringen.se
Vi är verksamma i:

Skåne län, Västra Götalands län, Jönköpings län, Kalmar län, Hallands län, Kronobergs län, Blekinge län