Klimatfastigheter Småland AB

Vi erbjuder fastighetsägare en kostnads- och energieffektiv renovering levererad av en enda aktör som beaktar både de tekniska, sociala och ekonomiska bitar som en energirenovering innebär. Efter slutförd renovering rekommenderar vi företag som genomför besiktningar i området.

Vårt koncept är en så kallad one stop shop-affärsmodell för energirenovering av småhus. Denna modell är framtagen i samarbete med Linnéuniversitetet för att öka andelen småhus som energirenoveras i landet. Detta är ett viktigt led för att vi ska kunna nå uppsatta klimatmål, både svenska och internationella.

Vi samverkar vi med certifierade partners för att kunna erbjuda full service i ett energirenoveringspaket – inklusive rådgivning, energikartläggning, renoveringsarbeten, uppföljning (oberoende kvalitetskontroll och driftsättning), finansiering och elavtal. Vi kan då garantera att genomfört arbete är utfört på ett korrekt sätt.

www.klimatfastigheter.se

Kontaktpersoner

Vi vänder oss till

Vi är verksamma i alla län.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.