Isakssons

Isakssons utvecklar och producerar Ekoflow, en värmeväxlare som tar till vara på värmen i spillvattnet från exempelvis duschar i bad- och idrottshallar.

Ekoflow ger en effektiv energiåtervinning med en verkningsgrad på upp till 85 %. Det är en driftssäker, enkel systemlösning som är lätt för kunden att underhålla.

Isakssons hjälper till med flödesberäkningar för optimal effekt och även mätutrustning för uppföljning av energibesparingen.
Investeringen går att räkna hem på några få år.

isakssons.com
Vi är verksamma i:

Dalarnas län, Östergötlands län, Örebro län, Västra Götalands län, Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Värmlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Stockholms län, Skåne län, Norrbottens län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Jämtlands län, Hallands län, Gävleborgs län, Gotlands län, Blekinge län