HWQ Entreprenad AB

Vi installerar energibesparande produkter inom ventilation och varmvattencirkulation.
Med våra produkter kan du som fastighetsägare spara såväl energi som sänka ditt driftnetto.
Med kunden i fokus arbetar vi ständigt med innovativa lösningar för vardagliga problem.

HWQ Entreprenad AB är ett företag inom koncernen HWQ Group. Vi arbetar med relining av trycksatta ledningar samt installationer av energibesparande produkter i flerfamiljshus. Våra installationsprodukter är idag SMART-VVC och Linerventmetoden.

SMART VVC går ut på att cirkulera varmvattnet i befintliga varmvattenstammar istället för ett VVC-stråk.

Icke fungerande VVC kan bidra till:

  • Vattenskador
  • Energiförluster och uppvärmning av kallvattnet
  • Väntetid på varmvatten och hög vattenkonsumtion
  • För låga vattentemperaturer och risk för legionella

En PEX-slang installeras i stående varmvattenstam och en patenterad koppling i källaren. Varmvattnet återcirkuleras till panna/värmeväxlare med rätt temperatur i den stående stammen. Genom att installera SMART-VVC erhålls full funktion oavsett om det tidigare funnits VVC eller inte.

Produkten kan installeras i såväl gamla stammar som i nya. Ett stambyte skulle såväl underlättas kostnadsmässigt som effektiviseras med vår produkt då man inte har behov av att dra nya VVC-stråk.

Vid en eventuell nyproduktion skulle, med vår metod, behovet av VVC-stråk försvinna vilket medför en besparing av såväl kostnad som utrymme vid rördragning.

 

Linerventmetoden är en unik och egenutvecklad produkt samt metod för att täta ventilationskanaler.

En mjuk och flexibel kevlarstrumpa impregnerad med en polymer vrängs in i kanalerna och härdas på plats med tryckluft. Tack vare sin mjukhet och därmed flexibilitet klarar produkten flera 90 graders böjar och håltagningar är mycket ovanliga. Att strumpan vrängs in i kanalen innebär också att eventuell asbest inte frigörs, vilket således minimerar behovet av sanering. Fördelen med Linerventmetoden är främst flexibiliteten och den betydligt mindre störningen för de boende det innebär att vi inte behöver genomföra håltagningar i lägenheterna. Tillkommande kostnader minskar således också vilket kan vara tryggt för den som upphandlar och budgeterar.

Produkten är utvecklad i samarbete med Sika, finns i byggvarubedömningen och uppfyller brandskyddsklassningar enligt krav.

Våra energisparkalkyler visar på att en fastighetsägare kan spara 5000kr/år och lägenhet genom kanaltätning med vår produkt och den är oftast återbetald inom 10 år. Livslängden för produkten är satt till 25 år.

 

Med över 3000 installationer i Sverige idag och idel goda kundreferenser är HWQ ett etablerat installationsföretag som mer än gärna hjälper dig att bli energieffektivare och spara kostnader.

 

 

HWQ-Entreprenad.com

Kontaktpersoner

Energitjänster vi utför

Vi är verksamma i:

Stockholms län, Östergötlands län, Örebro län, Västra Götalands län, Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Värmlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Skåne län, Norrbottens län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Jämtlands län, Hallands län, Gävleborgs län, Gotlands län, Dalarnas län, Blekinge län